BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczuk Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ubezpieczenie należności jako efektywny instrument zarządzania ryzykiem handlowym w warunkach kryzysu finansowego
Credit Insurance as an Effective Instrument of Trade Risk Management Under Financial Crisis Circumstances
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 333-341, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Ryzyko, Kryzys finansowy
Insurances, Risk, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano prezentacji ubezpieczenia należności. W pierwszej części omówiono istotę samego ubezpieczenia oraz jego rodzaje i korzyści wynikające z zastosowania tego typu ochrony ubezpieczeniowej. Analizie poddano również ofertę największych ubezpieczycieli finansowych, funkcjonujących zarówno na polskim rynku, jak i za granicą. Ostatnia część artykułu, poruszająca problematykę globalnego kryzysu finansowego, stanowi praktyczny przykład podkreślający wagę ubezpieczenia należności w zarządzaniu ryzykiem handlowym przedsiębiorstwa. (abstrakt autora)

The article presents the concept of a credit insurance. The first part of the paper focuses on the insurance essence, its types and benefits of adaptation this kind of protection in business activity. Additionally, the largest national and foreign insurance companies products have been taken into analysis. The last part brings up the problem of financial crisis and gives the practical example showing how important credit insurance is in trade risk management. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Bera, Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspierający politykę kredytową przedsiębiorstw wobec odbiorców, Fundacja "Warta", Warszawa 2005, s. 81.
  2. J. Kukiełka, M. Matusiak, J. Jaworski, Bezpieczny obrót gospodarczy, czyli jak ograniczyć ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 57.
  3. R. Holly, Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Poltext, Warszawa 2003, s. 152.
  4. U. Pawłowska-Kłąb, Ubezpieczenie kredytu jako forma zabezpieczenia wierzytelności handlowych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów": Zeszyt Naukowy nr 62, Warszawa 2005, s. 91.
  5. A. Bera, Wpływ ochrony ubezpieczeniowej na politykę kredytu handlowego w małym przedsiębiorstwie, [w:] "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr specjalny, Szczecin 2007, s. 7.
  6. R. Szubstarski, Bezpieczne należności, "Businessman Magazine" 2006, nr 12/1, s. 32.
  7. M. Chądzyński, M. Jaworski, Ukraina, Litwa i Niemcy mają największe zaległości płatnicze, "Gazeta Prawna" 2009, nr 68, s. A2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu