BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trembińska Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Działania podejmowane przez banki centralne w kontekście kryzysu finansowego
Actions Taken by Central Banks in the Context of Financial Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 353-363
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Bankowość, Kryzys finansowy
Banking, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W obliczu zaistniałego kryzysu finansowego wiele instytucji rządowych i finansowych stawia sobie za cel główny ograniczenie skutków rozprzestrzeniającego się kryzysu. Celem artykułu jest przedstawienie działań banków centralnych, które podjęły kilka istotnych decyzji w skali globalnej gospodarki. W referacie poruszono kwestie znaczenia działań podjętych głównie przez Europejski Bank Centralny, System Rezerw Federalnych Stanów Zjednoczonych, Bank Anglii, Bank Japonii oraz Narodowy Bank Polski. Autorka stara się również ocenić skuteczność działań podjętych przez banki centralne w celu zmniejszania skutków kryzysu finansowego. (abstrakt autora)

In the face of financial crisis that arises, many financial institutions and government aims to minimize the impact of a major crisis spreading. The purpose of this article is to present the actions of central banks which use the available instruments of monetary policy have taken several important decisions in the global economy. This paper addresses the importance of issues will be undertaken mainly by the European Central Bank, Federal Reserve System of the United States, the Bank of England, the Bank of Japan and National Bank of Poland. In the summary, the author will try to assess the effectiveness of actions taken by central banks in reducing the impact of financial crisis. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Żyżyński, Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, "Ekonomista" 2009, nr 2, s. 172.
 2. R. Dore, Stock Market Capitalism: Welfare Capitalism:Japa and Germany vs. the Anglo - Saxons, Oxford University Press, Oxford 2002.
 3. A. Więznowski, Monetarne przyczyny kryzysu finansowego w USA 2007/2008, [w:] Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 155-156.
 4. LIBOR - London Interbank Offer Rate - stopa kredytów udzielanych na rynku międzybankowym w Londynie.
 5. M. Zwolankowski, Jak powinny zachować się banki centralne wobec kryzysu, "Gazeta Bankowa", 18.01.2008.
 6. P. Wojtyło, Odważne interwencje, "Bank" październik 2008, http://www.miesiecznikbank.pl (czerwiec 2009), s. 18.
 7. J. Pruski, Działalność antykryzysowa banków centralnych, "Zeszyty BRE Bank - CASE", Warszawa, czerwiec 2009, s. 14-15.
 8. Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego, Europejski Bank Centralny, czerwiec 2009, s. 10.
 9. Przegląd stabilności systemu finansowego, NBP, październik 2008, s. 11-12.
 10. "Ekonomiczny Biuletyn Prasowy - Japonia", Wydział Ekonomiczny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii, nr 6/2008, s. 4.
 11. L. Pawłowicz, Polska wobec wyzwań kryzysu finansowego, Instytut Badań nad Gospodarką, Gdańska Akademia Bankowa, s. 4
 12. http://www.rf.edu.pl/uploads/media/L_Pawlowicz3.pdf (czerwiec 2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu