BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wentura-Dudek Beata (Uniwersytet Łódzki), Maciejczyk Grażyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
The Effectiveness of Active Forms Counteracting Unemployment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 365-376, rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Przeciwdziałanie bezrobociu
Unemployment, Combat unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł zawiera krótką charakterystykę aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz analizę ich kosztów i efektywności na podstawie dostępnych źródeł za lata 2004-2007. (abstrakt autora)

The presented article contains a short characteristics of active forms counteracting unemployment as well as an analysis of their costs and their effectiveness prepared on the basis of available sources from 2004 to 2007. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Rylska, Pracownik w kryzysie, czyli rynek pracy w trudnych czasach turbulencji, "Personel i Zarządzanie" 2009, nr 6, s. 20-21.
  2. K. Katolo, W poszukiwaniu oszczędności czyli rynek pracy w  czasach turbulencji nr 5, s. 24-26.
  3. J. Wróbel, Mierzenie efektywności aktywnych programów rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005, s. 11-17.
  4. M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w  Unii Europejskiej i w Polsce, Scholar, Warszawa, 2004, s. 23.
  5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
  6. M. Gębski, Aktywna polityka zatrudnienia na współczesnym rynku pracy, [w:] Profesjonalna praca socjalna, red. E. Trafiałek, Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce 2008, s. 163-174.
  7. http://www.pupkielce.pl (lipiec 2009).
  8. T. Smuga, Narzędzia rynku pracy a ograniczanie bezrobocia, "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 5/6, s. 152.
  9. M. Sihto, The strategy of an active labour market policy: An analysis of its development in a changing labour market, "International Journal of Manpower", vol. 22 (2001), 7/8, , s. 683-706.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu