BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starzyński Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Analizy przyczyn kryzysów ekonomicznych w pracach Raviego Batry
Analyses of the Causes of Economical Crises in the Ravi Batra's Works
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 319-331, rys., tab., bibliogr.4 poz.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy
Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wybrane dokonania amerykańskiego ekonomisty Raviego Batry w zakresie implementacji do teorii ekonomii Prawa Cyklu Społecznego Prabhat Randźan Sarkara oraz badania Batry nad długookresowymi regularnymi cyklami ekonomicznymi podaży pieniądza, inflacji, regulacji i depresji w gospodarce USA w latach 1749-1980. Ponadto przedstawiono założenia systemu ekonomicznego PROUT oraz wynikające z nich, wskazane przez Batrę, kierunki fundamentalnych reform ekonomicznych, prowadzących do ograniczenia społecznych skutków następnych depresji gospodarczych. (abstrakt autora)

The article presents chosen achievements of the American economist Ravi Batra, in implementation into theory of economics Prabhat Ranjan Sarkar's Law of the Social Cycle, and his researches on long-term, regular economical cycles of money, inflation, regulation and depressions in the US economy in 1749-1980. Additionally, the article presents basic rules of economical system PROUT, and coming from those, indicated by Batra, directions of the fundamental economical reforms to minimize social results of the next economic depressions. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Batra R.N., The Downfall of Capitalism and Communism. A New Study of History, The Macmillan Press Ltd, London 1978.
  2. Batra R., PROUT: The Alternative to Capitalism and Marxism, University Press of America, Inc., Lanham 1980.
  3. Batra R., Regular Cycles of Money, Inflation, Regulation and Depressions, Venus Books, Dallas 1985.
  4. Herrmann T., Jurewicz J., Koc B.J., Ługowski A., Mały słownik klasycznej myśli indyjskiej, Semper, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu