BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagielski Andrzej
Tytuł
Migracje regionalne i lokalne i ich funkcje demograficzne
Regional migrations and their local demographic fuctions
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 501-512, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Demografia, Prokreacja
Population migration, Demography, Procreation
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Podstawowe założenia badawcze przyjęto na podstawie zarówno doświadczeń uzyskanych w toku realizacji badań, jak również wyników badań i danych cytowanych w literaturze4 przedmiotu. Materiały te wykazują występowanie licznych anomalii w zakresie zjawisk migracyjnych i roli migracji w procesach reprodukcji ludności, jeżeli są one rozważane w skali regionów, aglomeracji miejsko-przemysłowych lub innych mniejszych jednostek terytorialnych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Raport końcowy kierownika grupy tematycznej 11.5.5. "Uwarunkowania mobilności przestrzennej i Jej aspekty ekonomiczno-społeczne oraz wpływ na struktury i procesy demograficzne" opracowany przez dra Andrzeja Ochockiego przy konsultacji kierownika grupy prof.dr hab. Mikołaja Latucha. Por. Raporty końcowe z badań w latach 1976-1980, seria Monografie i Opracowania, podseria "Studia nad optymalizację struktur i procesów demograficznych w PRL", nr 111/4, Instytut Statystyki i Demografii SGP1S, Warszawa 1982.
  2. Jagielski A., Raport syntetyczny kierownika tematu 11.5.5.17 "Znaczenie selektywności i preferencji migracyjnych dla regionalnych i lokalnych struktur demograficznych" P.W. 11.5, "Biuletyn Rzędowej Komisji Ludnościowej" nr 28, Warszawa 1981.
  3. Huk J., Regionalizacja i analiza systemowa przepływów migracyjnych w kraju, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.3.04 /maszynopis/ nr 106, archiwum badań PW 11.5., Instytut Statystyki i Demografii SGP1S, Warszawa 1985.
  4. Kozieł R., Demograficzne problemy migracji wewnątrzmiejskich /na przykładzie miasta Wrocławia/, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.3.04. /maszynopis/ nr 107, archiwum PW 11.5., Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
  5. Schoecke K., Zmiany w strukturze i zachowaniach prokreacyjnych wyróżnionych grup migrantów w świetle badań ankietowych we Wrocławiu, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.3.04 /maszynopis/ nr 108, archiwum badań PW 11.5., Instytut Statystyki 1 Demografii SGPiS', Warszawa 1985.
  6. Zbieg K., Wstępna analiza próbnych badań ankietowych imigrantów w mieście, raport nr 297 /maszynopis/. Centralne Archiwum Badań PW 11.5., Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1980.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu