BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matusiak Krzysztof B. (Uniwersytet Łódzki), Arendt Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kadry dla nowoczesnej gospodarki - wyzwania dla systemu edukacji
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 29-44, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Gospodarka, Wiedza
Development potential, Economy, Knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zachodzące w ostatnich latach przemiany w światowej gospodarce, w szczególności w krajach wysoko rozwiniętych, związane są z przechodzeniem ze stadium postindustrialnego do fazy społeczeństwa informacyjnego, a w następnym kroku do gospodarki wiedzy. Wyznacznikami tych przemian są przede wszystkim globalizacja i rewolucja informacyjna, związana z gwałtownym rozwojem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT). (fragment tekstu)

An industrial economy has been transforming into a knowledge economy, in which the economic growth depends more and more on creativity, information and knowledge. The character of employment is also changing from stable and secure to dynamic and variable, which requires individuals and societies to adapt to these new conditions. Changes on the labour market create a new way of behaviour respecting the economy's and enterprises' needs. Development of the modern economy also leads to changes in education profiles - apart from traditional qualifications (the so called "hard skills") more and more emphasis is put on universal "soft skills" (key competences) that are developed regardless of an individual's occupation or a work position. The paper presents the results of the project "Foresight of personnel in a modern economy" with a focus on determinants, which are expected to have a profound impact on the development potential of the Polish economy in the context of human resources development. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendt Ł., Wykluczenie cyfrowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009
 2. Before It's Too Late, National Commission on Mathematics and Science Teaching for the 21st Century, U.S. Department of Education, 2000, podaję za Juchnowicz M., Polityka edukacyjna wobec potrzeb rynku pracy, [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007
 3. Buchner-Jeziorska A., System edukacji wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy. Przykład Polski, [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce w kontekście europejskim - ocena dystansu, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 2008
 4. Crawford R., In the Era of Human Capital, Harper Business 1991
 5. Drucker P. F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999
 6. Gryzik A., Matusiak K.B., Wyzwania wobec uczestników rynku pracy, [w:] Foresight kadr nowoczesnej gospodarski, Matusiak K. B., Kuciński J., Gryzik A. (red.), PARP, Warszawa 2009
 7. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do? tab=table&init=1&plugin=1&language=en &pcode=tsiem080
 8. Juchnowicz M., Polityka edukacyjna wobec potrzeb rynku pracy, [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007
 9. Karamjit S. G., Knowledge and the Post-Industrial Society, [w:] Information Society. New Media, Ethics and Postmodernism, Karamjit S. G. (red.), Springer-Verlag, London 1996
 10. Kessler A. S., Lulfesmann C., The Theory of Human Capital Revisited: On the Interaction of General and Specific Investments, Working Paper No. 776, CESifo Monaco 2002
 11. Matusiak K. B., Arendt Ł., Bendyk E., Kadry przyszłości, [w:] Foresight kadr nowoczesnej gospodarski, Matusiak K. B., Kuciński J., Gryzik A., (red.), PARP, Warszawa 2009
 12. Matusiak M., Gospodarka oparta na wiedzy, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Matusiak K. B. (red.), PARP, Warszawa 2008
 13. Matusiak M., Zawody przyszłości, [w:] Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, SOOIPP Annual-2006, Gromada G., Matusiak M., Nowak M. (red.), Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław 2006, s. 245-249
 14. Miles I., Rethinking Organisation in the Information Society, [w:] Across the Divide. Work Organisation and Social Exclusion in the European Information Society, Bechmann G., Krings B.-J., Rader M. (red.), Sigma, Berlin 2003
 15. van Dijk J., The Deepening Divide. Inequality in the Information Society, Sage, Thousand Oaks, London-New Delhi 2005
 16. Rifkin J., Koniec pracy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001
 17. Skrzypczak J., Tak zwane kompetencje kluczowe, ich charakter i potrzeba kształtowania w toku edukacji ustawicznej, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" nr 3, 1998
 18. Sztanderska U., Wojciechowski W., Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 2008, wrzesień
 19. Szukalski S. M., Sektor usług w gospodarce niemieckiej. Hipotezy i  empiryczna weryfikacja przekształceń strukturalnych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001
 20. Zienkowski L., Gospodarka oparta na wiedzy - mit czy rzeczywistość?, [w:] Wiedza a wzrost gospodarczy, Zienkowski L. (red.), Scholar, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu