BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Krzysztof (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Rentables, Umweltfreundliches und Gesellschaftsdienliches Wirtschaften ist Möglich : Mehr Nachhaltigkeit Dank einer Besseren Operationalisierung von Corporate Social Responsibility
Rentowna, przyjazna dla środowiska i społecznie użyteczna działalność gospodarcza jest możliwa : więcej zrównoważoności dzięki lepszej operacjonalizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Profitable, Environmentally Friendly and Sociallyserving Management is Possible : More Sustainability Through Better Operationalization of Corporate Social Responsibility
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (3), s. 133-146, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rozwój zrównoważony, Operacjonalizacja, Etyka biznesu
Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainable development, Operationalization, Business ethics
Uwagi
streszcz., summ., Zsfg.
Abstrakt
Co prawda pojęcie "społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw" robi dzisiaj furorę w publicznej dyskusji, jest jednak używane bardzo inflacyjnie, co na dłuższą metę nie służy właściwym celom CSR. Równocześnie w kontekście wszechobecnych sloganów wzywających do zrównoważonego rozwoju postuluje się głębokie przewartościowania w biznesie - "remoralizację" i "resocjalizację". Wokół pytania, na czym polega społecznie odpowiedzialna przedsiębiorczość, trwają gwałtowne spory. Konsekwencją tej semantycznej dezorientacji są coraz głośniej zgłaszane postulaty rezygnacji z pojęcia CSR jako nieprzydatnego lub wprowadzającego w błąd i zastąpienie go bardziej zróżnicowanymi określeniami. W przedłożonym artykule podjęto próbę obrony pojęcia CSR i pokazania, że nie tylko z punktu widzenia etyki społecznej, ale także z punktu widzenia nauk ekonomicznych za utrzymaniem tego pojęcia przemawiają dobre racje. Główne tezy argumentacji to: zrównoważona, przyjazna dla środowiska i społecznie użyteczna działalność gospodarcza jest możliwa. Na płaszczyźnie przedsiębiorstwa droga do niej wiedzie poprzez całą pełnię możliwych inicjatyw z obszaru CSR, których jednak przedsiębiorstwa jeszcze w pełni nie dostrzegają. Na podstawie wytycznej ISO 26000 idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw została zoperacjonalizowana na sześciu poziomach: (1) zarządzania organizacją, (2) polityki zatrudnienia, (3) zarządzania środowiskowego, (4) interakcji z otoczeniem biznesowym, (5) relacji z klientami i konsumentami oraz (6) interakcji z otoczeniem publicznym i ze społecznościami sąsiedzkimi. Dzięki właściwej operacjonalizacji CSR wizja zrównoważonej działalności gospodarczej przybiera nieco konkretniejsze kształty. (abstrakt oryginalny)

While making the term "corporate social responsibility" in the public today a sensation, unfortunately it is still used very inflationary, what gives a few benefits to the CSR concern in the long run. At the same time in context of sustainability slogans there are profound transformations of values: re-moralization and re-socialization of business postulated. What is the corporate social responsibility precisely, is highly controversial. As a result of this semantic chaos, the resignation of the use of the CSR term as useless and misleading is postulated. This term begins to be replaced with more specific terms. In this paper an attempt is made to defend this concept and show, that there are not only socio-ethical, but also economic good reasons to keep it upright. The central thesis of the reflections are: sustainable, environmentally friendly and socially-serving management is possible. At the level of the company, the path leads to a whole range of possible CSR activities, that are not yet fully recognized by the company. On the basis of given in the standard ISO 26000 orientation, the corporate social responsibility can be operationalized on six levels: (1) the management and organization, (2) employment policy, (3) environmental and resource management, (4) the interactions with the economic environment, (5) the relations with customers, and (6) the interactions with the public and local communities. Thanks to the CSR operationalization, the vision of the sustainable business activities takes on a more concrete form. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abriszewski K., Interpretacja i etyka dalekiego zasięgu [Interpretation und Ethik einer Langzeit- und Langstreckenverantwortung]. In: A. F. Kola, A. Szahaj (Hrsg.), Filozofia i etyka interpretacji [Philosophie und Ethik der Interpretation]. Kraków 2007, S. 277-288 (poln.)
 2. Banse G., Kiepas A. (Hrsg.), Nachhaltige Entwicklung: Von der wissenschaftlichen Forschung zur politischen Umsetzung. Berlin 2005
 3. Banse G., Janikowski R., Kiepas A. (Hrsg.), Nachhaltige Entwicklung - transnational. Sichten und Erfahrungen aus Mitteleuropa. Berlin 2011
 4. Banse G., Nelson G. L., Parodi O. (eds.), Sustainable Development - the Cultural Perspective. Concepts - Aspects - Examples. Berlin 2011
 5. Barker D., Mander J., ABC globalizacji [ABC der Globalisierung]. Międzynarodowe Forum ds. Globalizacji [Internationales Forum für Globalisierung]. Łódź 2003, S. 23 (poln.)
 6. Bhagwati J., In Defense of Globalization. New York 2004
 7. Bińczyk E., Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki [Technowissenschaft in der Risikogesellschaft. Die Philosophie angesichts der unerwünschten Folgen des praktischen Erfolgs der Wissenschaft]. Toruń 2013 (poln.)
 8. Bowen H.R., Social responsibility of the businessman. New York 1953.
 9. Deiseroth D., Zur gesetzlichen Neuregelung des Schutzes von Whistleblowern/Informanten. Bundestag Ausschussdrucksache 16 (10) 850 - I. Berlin 2008
 10. Die EU-Richtlinie 2014/95/EU vom 22. Oktober 2014 zur CSRBerichterstattung
 11. Giddens A., Klimatyczna katastrofa [Klimakatastrophe]. Warszawa 2010 (poln.)
 12. Grünbuch Europäische Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung der Unternehmen. KOM(2001) 366 endgültig
 13. Guidance on social responsibility, ISO 26000:2010
 14. Hiß S., Warum übernehmen Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung? Ein soziologischer Erklärungsversuch. Frankfurt am Main 2006
 15. Homann K., Moral in den Funktionszusammenhängen der modernen Wirtschaft. Zwei Beiträge zur Wirtschaftsethik unter Wettbewerbsbedingungen. Stuttgart 1993
 16. Homann K., Blome-Drees F., Wirtschafts- und Unternehmensethik. Göttingen 1992
 17. Jonker J., Stark W., Tewes S., Corporate Social Responsibility und nachhaltige Entwicklung. Einführung, Strategie und Glossar. Berlin/Heidelberg 2011
 18. Leisinger K., Whistleblowing und Corporate Reputation Management, München 2003
 19. Löhr A., Unternehmensethik und Betriebswirtschaftslehre. Untersuchungen zur theoretischen Stützung der Unternehmenspraxis. Stuttgart 1991
 20. Michalski K., Corporate Social Responsibility - ein Schritt zu einer Nachhaltigkeitskultur. In: Modern Management Review, Vol. XIX, No. 3(2014), S. 59-76
 21. Michalski K., Główne zagadnienia etyki inżynierskiej [Grundprobleme der Ingenieursethik]. In: M. Małek, E. Mazurek, K. Serafin (Hrsg.), Etyka i technika. Etyczne, społeczne i edukacyjne aspekty działalności inżynierskiej [Ethik und Technik. Ethische, soziale und bildungsmäßige Aspekte des Ingenieurshandelns]. Wrocław 2014, S. 31-60 (poln.)
 22. Nutzinger H. G. (Hrsg.), Ökonomie der Werte oder Werte in der Ökonomie. Unternehmenskultur in genossenschaftlichen, alternativen und traditionellen Betrieben. Marburg 1996
 23. Nutzinger H. G. (Hrsg.), Wirtschafts- und Unternehmensethik. Kritik einer neuen Generation. Zwischen Grundlagenreflexion und ökonomischer Indienstnahme. München 1999
 24. Parodi O., Banse G., Schaffer A. (Hrsg.), Wechselspiele: Kultur und Nachhaltigkeit. Annäherungen an ein Spannungsfeld. Berlin 2010
 25. Pohle G., Hittner J., Attaining Sustainable Growth through Corporate Social Responsibility. New York 2008
 26. Rawls J., Theory of Justice. Boston 1971
 27. Schneider A., Schmidpeter R. (Hrsg.), Corporate Social Responsibility - verantwortungsvolle Unternehmensführung in Theorie und Praxis. Berlin/Heidelberg 2012
 28. Steinmann H. (Hrsg.), Unternehmensethik. 2. Aufl. Stuttgart 1991
 29. Steinmann H., Löhr A., Grundlagen der Unternehmensethik. 2. Auf. Stuttgart 1994
 30. Stec-Rusiecka J., Wpływ społecznej odpowiedzialności na poprawę jakości życia społeczeństwa [Einfluss der sozialen Verantwortung auf die Verbesserung der Lebensqualität der Gesellschaft]. In: Modern Management Review, Vol. XVIII No. 2(2013), S. 85-91 (poln.)
 31. Ślęzak-Gładzik I., Corporate Social Responsibility (CSR) jako koncepcja porządkująca relacje między biznesem a społeczeństwem [CSR als ein die Beziehungen zwischenWirtschaft und Gesellschaft ordnendes Konzept]. In: Modern Management Review, Vol. XVIII, No. 2(2013), S. 113-125 (poln.)
 32. Ulrich P., Integrative Wirtschaftsethik. Grundlagen einer lebensdienlichen Ökonomie. 3. Aufl. Wien 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
ger
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.42
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu