BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Koncepcja funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu w aspekcie wspierania innowacyjności sektora MSP w województwie zachodniopomorskim
A Concept of Business Support Institutions Functioning in the ASpect of Supporting Innovativeness of SME in the Wwstpomeranian Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 33-44, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Otoczenie biznesu, Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Województwo
Business environment, Innovative character, Small business, Voivodship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pod względem stanu innowacyjności województwo zachodniopomorskie oceniane jest jako jeden z najsłabszych regionów w kraju. Według publikacji i analiz Głównego Urzędu Statystycznego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a także dokumentów i prac naukowych opracowanych w regionie, województwo zachodniopomorskie charakteryzuje jeden z najniższych w kraju odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych oraz posiadających porozumienia o współpracy w zakresie procesów innowacyjnych. Pesymistyczne są również bardzo niskie nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową i działalność innowacyjną. Zatem problematyka dotycząca rozwoju proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu w kontekście wpierania innowacyjności sektora MŚP wydaje się niezwykle interesująca z punktu widzenia gospodarki regionu zachodniopomorskiego(fragment tekstu)

The author indicates that business support institutions (BSI ), whose main aim is to support entrepreneurship and innovativeness, are becoming increasingly active players both on the national and regional innovation scene. Meanwhile, low innovation performance of the SME sector from the Westpomeranian region makes it essential to research the role of BSI in supporting innovativeness of enterprises in the context of innovation activity of SME, their expectations of BSI services and the activity of BSI in stimulating innovation processes. An in-depth study, both theoretical and empirical (research on companies and BSI ) has allowed a concept of business support institutions function, which will favour the development of the innovation environment, to be proposed. The concept covers problematic areas which appear at the point of contact where the activity of BSI and other actors of the regional innovation scene, especially SME sector, meet.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, K.B. Matusiak (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
  2. Matusiak K.B., Kierunki rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w 2004 r., w: K.B. Matusiak (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP- Raport 2004, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, SOOIPP, Łódź-Poznań 2004.
  3. Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, ITE PIB, Radom-Łódź 2006.
  4. Burdecka W., Instytucje otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004
  5. Markiewicz J., Oczekiwania MSP na usługi ze strony instytucji otoczenia biznesu z zakresu szeroko pojętej innowacyjności. Raport z badania, Biuro Programów Międzynarodowych Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2007.
  6. Badanie jakościowe pogłębione przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu zrealizowanego w ramach grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Instytucje otoczenia biznesu jako czynnik wzrostu innowacyjności sektora MSP w województwie zachodniopomorskim (nr N N112 0635 33) - praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2008 jako projekt badawczy
  7. Markiewicz J., Instytucje otoczenia biznesu jako czynnik wzrostu innowacyjności sektora MSP w województwie zachodniopomorskim. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Niedzielskiego, czerwiec 2008.
  8. Gorzelak G., Mity i fakty rozwoju regionalnego w Polsce, IV Konferencja Naukowa z cyklu Wiedza i innowacje, 17-18 stycznia 2008 r. Kraków.
  9. World Bank Institute, Interactive Knowledge Assessment Methodology (KAM), wrzesień 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu