BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciesielska Dorota (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Czynniki kapitałowej ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw
Determinants of the Equity Based International Expansion of Polish Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 603-612, rys., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje zagraniczne Polski, Inwestycje przedsiębiorstw
Enterprise internationalization, Foreign investment, Polish foreign investments, Enterprises investments
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem niniejszego artykułu jest dokonanie klasyfikacji istniejących badań dotyczących ekspansji kapitałowej polskich przedsiębiorstw oraz przedstawienie perspektyw rozwoju tego zjawiska w świetle istniejących teorii ekonomicznych i wniosków z przeprowadzonych w tym zakresie analiz i badań. Metodologia badania - Badania teoretyczne obejmujące literaturę dotyczącą bezpośrednich inwestycji zagranicznych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa w okresie 2000-2013. Wynik - Dokonanie przeglądu i klasyfikacja wyników badań nad ekspansją kapitałową polskich przedsiębiorstw oraz weryfikacja, czy badania nad internacjonalizacją kapitałową przedsiębiorstw z Polski wniosły istotny wkład w rozwój teorii ekonomii. Oryginalność/wartość - Artykuł jest pierwszym przeglądem literatury dotyczącej kapitałowej ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this article is to collect and analyze the existing research on the equity based expansion of Polish companies and present prospects for the development of this phenomenon in the light of the economic theory and results of existing research. Design/methodology/approach - Secondary research covering the literature on polish foreign direct investments in the period of 20002013. Findings - A review and classification of the research results on the capital expansion of Polish companies and verification whether research on the internationalization of the Polish capital companies have made significant contributions to the development of economic theory. Originality/value - The article is the first comprehensive literature review of the literature on the polish companies' expansion in the form of foreign direct investment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boudier-Bensebaa F.2 (2008), FDI-assisted development in the light of the investment development path paradigm: Evidence from Central and Eastern European countries, "Transnational Corporations", vol. 17, no. 1, s. 38-68.
 2. Buczkowski B. (2013), Polands outward foreign direct investment, "The Journal of the Faculty of Economics - Economic", vol. 1, s. 72-81.
 3. Ciesielska D. (2014), Polish Foreign Direct Investments - trends, patterns and determinants, "The Macrotheme Review", 3 (1)A, s. 214-229.
 4. Dunning J.H. (1981), Explaining the International Direct Investment Position of Countries: Towards a Dynamic or Developmental Approach, "Weltwirtschaftliches Archiv", vol. 117, no. 1, s. 30-64.
 5. Dunning J.H. (1986), The Investment Development Cycle Revisited, "Weltwirtschaftliches Archiv", vol. 122, s. 667- 677.
 6. Dunning J.H., Narula R. (2002), The Investment Development Path Revisited, w: J.H. Dunning, Theories and Paradigms of International Business Activity. The Selected Essays of John H. Dunning, vol. 1, Cheltenham-Northhampton, Edward Elgar, s. 138-172.
 7. Dunning J.H., Lundam M.L. (2008), Multinational Enterprises and the Global Economy, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar.
 8. Durán J.J., Ubeda F. (2005), The investment development path of newly developed countries, "International Journal of the Economics of Business", vol. 12, no. 1, s. 123-137.
 9. Gorynia M., Jankowska B. (2007), Teorie internacjonalizacji, "Gospodarka Narodowa", nr 10, s. 21-44.
 10. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R. (2009), Poland's Investment Development Path: in search of a synthesis, "International Journal of Economic Policy in Emerging Economies", vol. 2, no. 2, s. 153-174.
 11. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R. (2010), Foreign direct investment of Central and Eastern European countries, and the investment development path revisited, "Eastern Journal of European Studies", vol. 1, issue 2, s. 21-36.
 12. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R. (2012), Emerging Profiles of Polish Outward Foreign Direct Investment, "Journal of East-West Business", vol. 18, s. 132-156.
 13. Jaworek M. (2013), Ocena ekonomicznej efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych w praktyce polskich przedsiębiorstw, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 14. Johanson J., Vahlne J.E. (1977), The Internationalization Process of the Firm - A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, "Journal of International Business Studies", vol. 8, issue 1, s. 23-32.
 15. Johanson J., Vahlne J.E. (2009), The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of Foreignness to Liability of Outsidership, "Journal of International Business Studies", vol. 40, issue 9, s. 1411-1431.
 16. Karaszewski W., Jaworek M., Kuzel M., Szałucka M., Szóstek A., Długołęcka K. (2009), Foreign Direct Investment of Polish Companies: its scale, structure, determinants, influence on the competitiveness, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 17. Klimek A. (2009), The Determinants of Outward Foreign Direct Investment: the Case of Poland, dostęp www.etsg. org/ETSG2009/papers/klimek.pdf.
 18. Klimek A. (2012), Regionalna ekspansja korporacji transnarodowych z wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, s. 135-146.
 19. Kłysik-Uryszek A. (2013), Zagraniczna ekspansja kapitałowa polskich przedsiębiorstw, "Zarządzanie i Finanse", nr 2, s. 161-173.
 20. Kłysik-Uryszek A. (2010), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu, Warszawa, CeDeWu.
 21. Kowalewski O., Radło M.-J. (2012), Determinants of FDI and Entry Modes of Polish Multinational Enterprises: Beyond Current Evolutionary Models of Internationalization, http://ssrn.com/abstract=2145866 or http:// dx.doi.org/10.2139/ssrn.2145866.
 22. Oczkowska R. (2013), Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, Warszawa, Difin.
 23. Radło M.-J., Sass M. (2012), Outward foreign direct investments and emerging multinationals from Central and Eastern Europe: case of visegrad countries, "East European Economics", vol. 50, issue 2, s. 5-21.
 24. Radło M.-J. (2012), Emerging multinationals and outward FDI development: case of Poland, "Eastern European Economics", vol. 50, issue 2, s. 59-84.
 25. Radło M.-J., Ciesielska D. (2013), Polska w pułapce średniego dochodu, Warszawa, Difin.
 26. Stawicka M. (2013), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przykładem aktywności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa.
 27. Wiliński W. (2013), What Do We Know about the Internationalization of Central and Eastern European Countries and Firms?, "Comparative Economic Research", vol. 16, issue 2, s. 25-43.
 28. Zimny Z. (2013), Outward FDI from Poland and its policy context, 2012, Country profiles of inward and outward foreign direct investment issued by the Vale Columbia Center on Sustainable International Investment.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu