BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chaberek Mirosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Karwacka Grażyna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Logistyka jako praktyczne urzeczywistnienie prakseologicznych zasad dobrej roboty
Logistics as a Practical Realisation of "Good Work" Prakseologics Principles
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2009, t. 40, s. 7-17, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Prakseologia, Zarządzanie logistyczne, Nauki o zarządzaniu
Logistics, Praxeology, Logistic management, Management sciences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Logistyka jest młodą, ciągle nieugruntowaną dziedziną wiedzy praktycznej, której podstawy teoretyczne i metodologiczne są dyskutowane. Artykuł jest głosem w toczącej się dyskusji nad teoretycznymi podstawami logistyki. Celem artykułu jest przedstawienie prakseologicznych praźródeł logistyki, wskazanie na tożsamość prakseologicznych zasad dobrej roboty z celami do osiągnięcia i do dotrzymania, przypisywanymi logistyce. Rozważania poprzedza metodologia identyfikacji procesów logistycznych i funkcji obsługowych logistyki w procesach gospodarczych i pozagospodarczych. (abstrakt oryginalny)

Logistics is a young and still unstabilised field of practical knowledge, which theoretical and methodological foundations are still discussed by academic society. The following article is going to be a voice in the discussion about the theoretical foundations of logistics. The aim of the article is to present a prakseologics source of logistics, and to identify the analogy of "Good Work" prakseologics principles with aims to achievement and to keeping, attributed the logistics. The consideration is preceded by the identification methodology of the logistic processes and logistics maintain functions in economic and non economic processes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beier F. J., Rutkowski K. (1995), Logistyka, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 2. Chaberek M. (2002), Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 3. Ciesielski M. (2004) (red.), Podstawy wiedzy logistycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 4. Długosz J. (2000), Relacyjno-jakościowa koncepcja logistyki w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 5. Kisperska-Moroń D. (1999), Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 6. Kotarbiński T. (1975), Hasło dobrej roboty, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 7. Kotarbiński T. (1999), Prakseologia część I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków.
 8. Kotarbiński T. (2000), Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków.
 9. Kotarbiński T. (2003), Prakseologia część II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków.
 10. Pfohl H. Ch. (2001), Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 11. Pszczołowski T. (1982), Dylematy sprawnego działania, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 12. Zieleniewski J. (1981), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.001
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu