BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Petrykowska Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Funkcje logistyki w procesie obsługi klienta
Functions of Logistics in the Process of Customer Service
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2009, t. 40, s. 19-28, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Łańcuch dostaw, Logistyka w łańcuchu dostaw, Obsługa klienta
Logistics, Supply chain, Logistics in supply chain, Customer service
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wykazano, że obsługa klienta jest jednym z głównych obszarów, które stanowią o istocie logistyki. Oznacza to, iż jednym z podstawowych zadań logistyki jest realizacja właściwego (z punktu widzenia klienta oraz efektywności działań przedsiębiorstwa) poziomu obsługi klienta. (abstrakt oryginalny)

The paper demonstrates that the customer service is one of the main problems which constitutes the essence of logistics. It means that the realization of the appropriate quality of customer service (from the customer and enterprise activity point of view) belongs to the fundamental tasks of logistics. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ballou R. H. (1997), Business Logistics Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
 2. Beier F. J., Rutkowski K. (2004), Logistyka, SGH, Warszawa.
 3. Blaik P. (1996), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 4. Blaik P., Matwiejczuk R. (2008), Logistyczny łańcuch wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 5. Chaberek M. (1999), Logistyka - dawne i współczesne płaszczyzny praktycznego jej stosowania, "Pieniądze i Więź", nr 3.
 6. Chaberek M. (2000a), Koncepcja zarządzania logistycznego jako współczesny paradygmat sterowania procesami gospodarczymi, "Zeszyty Naukowe UMK", z. 341, Toruń.
 7. Chaberek M. (2000b), Logistyka - zarządzanie logistyczne - zarządzanie logistyką, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 9.
 8. Chaberek M. (2002a), Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 9. Chaberek M. (2002b), Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej jako podstawa kształtowania współczesnych strategii konkurencji, [w:] Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk.
 10. Chaberek M., Petrykowska J. (2002), Logistyczne łańcuchy dostaw w świadomości i praktyce (wybranych) firm polskich, [w:] Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian, t. 1: S. Kaczmarczyk (red.) Raport z badania, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 11. Christopher M. (1998), Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 12. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley C. J. Jr. (1992), The Management of Business Logistic, West Publishing Company, St. Paul.
 13. Emerson C. J., Grimm C. M. (1996), Logistics and Marketing Components of Customer Service an Empirical Test of the Mentzer Model, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", No. 6.
 14. Glimour P. (1994), Customer service: Differentiation by Market Segment, "International Journal of Phisical Distribution & Logistics Management", No. 4.
 15. Kempny D. (2001), Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa.
 16. Krawczyk S. (2000), Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Krawczyk S. (2001), Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa.
 18. Petrykowska J. (2007), Obsługa klienta jako czynnik kształtujący lojalność nabywców, [w:] S. Makarski (red.), Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, Wydawnictwo UR, Rzeszów.
 19. Sachary Ph. B. (1984), Logistic Decision, Text and Cases, The Dryden Press, Chicago.
 20. Skowronek Cz., Sariusz-Wolski Z. (2008), Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 21. Szudrowicz A. (2003), Koncepcja integracji łańcucha dostaw, [w:] M. Ciesielski (red.), Logistyka we współczesnym zarządzaniu, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu