BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszyńska-Żygadło Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Ryszawska Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Syntetic Measures of Corporate Sustainability of Public Companies
Syntetyczne miary zrównoważonego rozwoju spółek publicznych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 613-627, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Inwestycje przedsiębiorstw, Społeczna odpowiedzialność, Rozwój zrównoważony, Spółki publiczne
Enterprises investments, Social Responsibility, Sustainable development, Public companies
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł definiuje koncepcję zrównoważonego rozwoju, pokazując jej źródła i znaczenie w działalności przedsiębiorstw. Przedstawione zostały wybrane indeksy giełdowe oraz firmy dostarczające informacji do ich tworzenia. Analizie poddano indeksy giełdowe w tym metodologię ich tworzenia, założenia podstawowe, ich zasięg i przejrzystość. Ponadto zwrócono uwagę na rosnącą rolę zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego inwestowania, a także podkreślono znaczący wzrost zainteresowania ujawnianiem informacji niefinansowych i transparentności uczestników rynków finansowych na świecie. (abstrakt oryginalny)

The paper aims at defining the concept of corporate sustainability, showing its origin and provenience. Conceptualization is followed by an analysis of corporate sustainability assessment in the scope of composite equity indices on major stock exchanges. The authors analyzed equity indices evaluating and comparing the methodology, assumptions, coverage and transparency, among others. The growing role of sustainability and sustainable investing was highlighted in the paper as well as a recognizable shift towardsincreased transparency and disclosing non-financial information by the participants of financial markets all over the world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Review Of Business Policies & Actions To Advance Sustainability (2011), Global Compact Implementation Survey, UN Global Compact.
 2. Barry Ness, Evelin Urbel-Piirsalu, Stefan Anderberg, Lennart Olsson (2007), Categorising tools for sustainability assessment, Ecological Economics 60.
 3. Borys T. (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 4. Ciegis R., Ramanauskiene J., Martinkus B. (2009), The Concept of Sustainable Development and its Use for Sustainability Scenarios, Engineering Economics (2).
 5. Dobrzański G. (2005), Podstawy rozwoju trwałego i zrównoważonego, Politechnika Białostocka, Białystok.
 6. Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index Guide (2013), www.sustainability-indices.com.
 7. Dow Jones Sustainability Indices (2012), www.sustainability-indices.com.
 8. Dow Jones Sustainability Indices (2014), www.sustainability-indices.com/index-family-overview/djsi-family.jsp.
 9. Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Reporting Guidelines: Version 4.0 (2013), GRI, Amsterdam.
 10. Ground Rules For The Management Of The FTSE4good ESG Ratings (2011), Version 1.0 April.
 11. Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide (2008), OECD
 12. Kates R.W., Clark W.C., Corell R., Hall M.J., Jaeger C.C., Lowe I., McCarthy J.J., Schellnhuber H.J., Bolin B., Dickson N.M. (2001). Sustainability science. Science 292.
 13. Lower emissions, higher ROI: the rewards of low carbon investment (2014), Carbon Action Report, www.cdp.net.
 14. Meadows D. (1998), Indicators and information systems for sustainable Development, A report to the Balaton Group, The Sustainability Institute.
 15. OECD (2002), OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Annual Report.
 16. Our Common Future (1987). World Commision on Environment and Development.
 17. Pearce D., Markandya A., Barbier E. (1989), Blueprint for a Green Economy, London.
 18. Pezzey J. (1989), Economic Analysis of Sustainable Growth and Sustainable Development, The World Bank Environmental Department Working paper No 15. Washington D. C.
 19. Pezzzoli K. (1997), Sustainable development: A transdisciplinary overview of the literature. Journal of Environmental Planning and management (40).
 20. Rate the Raters Phase Five Questionnaire for Raters, FTSE4GOOD ESG Ratings. February 2012/2013 Sustainability.
 21. Rate the Raters Phase One. Look Back and Current State (May 2010), SustainAbility.
 22. Siddy D. (2009), Exchanges and Sustainable Investment, A report prepared for the World Federation of Exchanges, August, www.world-exchanges.org.
 23. Ryszawska B. (2013), Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 24. Singh R.K., Murty H.R., Gupta S.K., Dikshit A.K. (2009), An overview of sustainability assessment methodologies, Ecological indicators vol. 9.
 25. Six growing trends in corporate sustainability (2012), An Ernst &Young survey in cooperation with Green Biz Group, www.greenbiz.com.
 26. Śleszyński J. (2011), Obrona syntetycznych wskaźników rozwoju trwałego, in: Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, ed. B. Poskrobko, Białystok.
 27. Spangenberg J.H. (2011), Sustainability science: a review, an analysis and some empirical lessons, Environmental Conservation 38 (3).
 28. Sun W., Stewart J., Pollard D. (2012), Introduction: rethinking corporate governance - lessons from the global financial crisis in, Corporate Governance and the Global Financial Crisis. International Perspectives. Cambridge University Press, Cambridge.
 29. United Nations Commission on Sustainable Development (2001), Indicators of sustainable development: guidelines and methodologies. United Nations.
 30. Windolph S.E. (2011), Assessing Corporate Sustainability Through Ratings: Challenges and Their Causes, Journal of Environmental Sustainability - vol. 1.
 31. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (1997), Signals of Change: Business Progress Toward Sustainable Development. Geneva, Switzerland.
 32. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (2002), Sustainable Development Reporting: Striking the Balance, World Business Council for Sustainable Development. Geneva, Switzerland.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu