BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiński Jerzy (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Filipkowska Agata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Budowanie kompetencji w firmach technologicznych - dyrektywne czy partycypacyjne podejście do wdrożenia systemu rozwoju kompetencji
Competence Development in High-tech Companies : Top-down versus Bottom-up Approach to the Implementation of Competence Development System
Źródło
Problemy Zarządzania, 2009, vol. 7, nr 2 (24), s. 167-184, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość technologiczna
Słowa kluczowe
Kompetencje pracownicze, Rozwój zawodowy pracownika, Luka kompetencyjna, Rozwój kapitału ludzkiego, Przedsiębiorstwo technologiczne
Employees competencies, Professional development of employees, Competence gap, Development of human capital, Technology-based firms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorzy artykułu omawiają podstawowe podejścia do wdrożenia systemu rozwoju kompetencji w organizacji. Dla firm technologicznych rekomendują strategię rozwoju kompetencji integrującą uzupełnianie luk kompetencyjnych z rozwojem mocnych stron. Sugerowanym podejściem do wdrożenia tego rodzaju systemu rozwoju kompetencji jest podejście partycypacyjne. Wnioski i rekomendacje oparte są na autorskich wdrożeniach systemów kompetencyjnych w organizacjach na terenie Polski. (abstrakt oryginalny)

The authors describe the principal strategies of competence development and discuss different approaches to the implementation of a competence development system within an organization. For high-tech companies, they recommend the strategy of competence development that integrates the elimination of competence gaps with efforts to improve well-developed competences. Participative approach is suggested as the proper choice for the implementation of this kind of competence development system. The suggestions and recommendations presented in the article have been formulated on the basis of experience stemming from the authors' projects that have been run in various organizations in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Belbin, M. 2003. Twoja rola w zespole, Gdańsk: GWP.
 2. De Wit, В. i R. Meyer. 2007. Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Drucker, P.F. 2006. Jak zarządzać samym sobą. Harvard Business Review Polska, nr 41/42.
 4. Filipkowska, A., Jurek, P. i N. Molenda. 2004. Pakiet kompetencyjny. Metodologia i narzędzia, Gdańsk: Wyd. ProFirma.
 5. Filipowicz, G. 2004. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Hersey, P., Blanchard, K.H., i D.E. Johnson. 2000. Management of Organizational Behavior: Leading Human Resources, Upper Saddle River: Prentice Hall.
 7. Hofstede, G. 2000. Kultury i organizacje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Krawiec, F. 2003. Strategiczne myślenie w firmie, Warszawa: Difin.
 9. Lipka, A. 2000. Strategie personalne firmy, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 10. Lucia, A.D. i R. Lepsinger. 1999. The Art and Science of Competency Models. Pinpointing Critical Success Factors in Organizations, New York: John Wiley & Sons.
 11. O'Reilly, Ch.A. i J. Pfeffer. 2006. Lepsze zarządzanie kadrami. Jak stworzyć organizację, która uwalnia ludzki potencjał, Gliwice: Helion.
 12. Oleksyn, T. 2006. Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 13. Rosiński, J i A. Filipkowska. 2007b. Specjaliści i kompetencje specjalistyczne - diagnoza, dylematy, rozwój, w: Penc, J. (red.) Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji XXI wieku, s. 296-303. Łódź: Katedra Systemów Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
 14. Rosiński, J. i A. Filipkowska. 2007a. Rozwijanie kompetencji pracowników - strategie i wdrożenie w organizacji, w: Lachiewicz, S. (red.) Zarządzanie rozwojem organizacji, t. I, s. 413-422. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 15. Rosiński, J. i A. Filipkowska. 2008. Warunki skuteczności programów rozwoju pracowników, w: Jedrych, E., Pietras, A. i A. Stankiewicz-Mróz (red.) Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji. Diagnoza i perspektywy, s. 264-271, Łódź: Katedra Systemów Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
 16. Sidor-Rządkowska, M. 2006. Kompetencyjne systemy ocen pracowniczych. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 17. Sikorski, Cz. 2002. Kultura organizacyjna, Warszawa: C.H. Beck.
 18. Spencer, L.M. i S.M. Spencer. 1993. Competence at Work: Model for Superior Performance, New York: John Wiley & Sons.
 19. Trompenaars, F. i Ch. Hampden-TUrner. 2002. Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 20. Warnecke, H.J. 1999. Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Whiddett, S. i S. Hollyforde. 2003. Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu