BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perepeczo Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rynkowa ocena ładu korporacyjnego w spółkach publicznych - przegląd wyników badań
The Market Evaluation of Corporate Governance in Public Companies- the Review of Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 643-655, bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Tworzenie wartości, Spółki giełdowe, Korporacje, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Ład korporacyjny, Spółki publiczne
Value creation, Stock market companies, Corporation, Market value of enterprise, Corporate governance, Public companies
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu był przegląd wyników badań reakcji akcjonariuszy na zdarzenia związane z ładem korporacyjnym w spółkach publicznych przeprowadzonych na rynkach rozwiniętych oraz w Polsce. Innymi słowy, celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, które ze zdarzeń oraz które czynniki kształtujące ład korporacyjny w spółkach są postrzegane przez rynek jako determinanty kreacji wartości, a które nie. Metodologia badania - W artykule na wstępie przedstawiono złożoną tematykę ładu korporacyjnego i scharakteryzowano funkcjonujące modele na świecie. W dalszej części dokonano przeglądu badań reakcji akcjonariuszy, kolejno na zmiany regulacji prawnych w zakresie corporate governance, zmiany w składzie zarządów, w tym objęcie stanowisk kierowniczych przez kobiety oraz zmiany w strukturze właścicielskiej. Wynik - Wyniki przeprowadzonego studium literatury wskazują, że to co dzieje się w firmie, pomimo braku wymiaru finansowego, może mieć wpływ na wartość rynkową spółki i stopy zwrotu realizowane przez akcjonariuszy. Ze względu na złożoność tematyki ładu korporacyjnego reakcja akcjonariuszy zależy od towarzyszących okoliczności, utartych tradycji, zachowań kulturowych, uwarunkowań gospodarczych i wielu innych czynników. Oryginalność/wartość - Na rynku polskim jest luka w zakresie oceny rynkowej ładu korporacyjnego. Wiele pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi. Przegląd obserwacji na rynkach rozwiniętych jest podstawą do aplikacji i poszukiwań podobnych zależności wśród polskich spółek publicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article was to review research results of the shareholders' reaction to corporate governance events in public companies conducted in developed and Polish markets. In other words, the aim was to answer the following question, which of the events or corporate governance determinants are seen by shareholders as factors of value creation and which are not. Design/Methodology/approach - In the beginning of the article the complexity of corporate governance and the existing models are discussed. In the following sections, the review of results is presented. First, the shareholders' reaction to legal changes in corporate governance is described. Next, studies of top management changes and female board appointments are presented. In the final section, the impact of ownership on market value is reviewed. Findings - Despite the lack of financial dimension, the review of results suggests that corporate governance may have an impact on the market value and abnormal rate of returns. Due to the complexity of corporate governance the shareholders' reaction depends on the accompanying circumstances, national traditions, behavioral cultures, economic conditions and many other factors. Originality/value - There is a gap in the market performance and corporate governance on the Polish capital market. Many questions still remain unanswered. Literature review and observations made in developed markets are the basis for the application and exploration of similar correlations among the Polish public companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Böhren O., Ström R.O. (2005), Aligned, Informed, and Decisive: Characteristics of Value-creating Boards, Working Paper Norwegian School of Management BI, Oslo.
 2. Borisova G., Brockman P., Salas J.M., Zagorchev A. (2012), Government Ownership and Corporate Governance: Evidence from the EU, "Journal of Banking & Finance", no. 36, s. 2917-2934.
 3. Campbell K., Vera A.M. (2010), Female Board Appointments and Firm Valuation: Short and Long-term Effects, "Journal of Management & Governance", vol. 14, no 1, s. 37-59.
 4. Carter D.A., Simkins B.J., Simpson W.G. (2003), Corporate Governance, Board Diversity, and Firm Value. "Financial Review", no. 38, s. 33-53.
 5. Choi S.H., Frye M.B., Yang M. (2008), Shareholder Rights and the Market Reaction to Sarbanes-Oxley, "The Quarterly Review of Economics and Finance", no. 48, s. 756-777.
 6. Damodaran A. (2005), Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the Theory and Evidence, Foundation and Trends in Finance, vol. no. 5, s. 693-784.
 7. Du J., He Q., Yuen S.W. (2013), Tunneling and the Decision to Go Private: Evidence from Hong Kong, Pacific-Basin, "Finance Journal", no. 22, s. 50-68.
 8. Erhardt N.L., Werbel J.D., Shrader C.B. (2003), Board of Director's Diversity and Firm Financial Performance. Corporate Governance: An International Review, no. 11, s. 102-111.
 9. Fama E.F., Fisher L., Jensen M.C. and Roll R. (1969), The Adjustment of Stock Prices to New Information, "International Review", no. 10, s. 1-21.
 10. Farrell K.A., Hersch P.L. (2001), Additions to Corporate Boards: Does Gender Matter?, http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.292281.
 11. Furtado E.P., Rozeff M.S. (1987), The Wealth Effects of Company Initiated Management Changes, "Journal of Financial Economics", vol. 18, no. 1, s. 147-160.
 12. Gurgul H., Majdosz P. (2007), Stock Price and Resignation of Members of the Board: The Case of the Warsaw Stock Exchange, "Managing Global Transitions", vol. 5, no. 2, s. 179-192.
 13. Hiliard J., Savickas R. (2000), On Stochastic Volatility and More Powerful Parametric Tests of the Events Effects on Unsystematic Returns, Working Paper, University of Georgia.
 14. Jackson C.W. (2008), Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Jain P.J., Rezaee Z. (2006), The Sarbanes-Oxley Act of 2002 and Capital-market Behaviour: Early Evidence, "Contemporary Accounting Research", vol. 23, no. 3, s. 629-654.
 16. Jehn K.A., Bezrukova K. (2003), A Field Study of Group Diversity, Group Context, and Performance, Working Paper, Philadelphia: The Wharton School, University of Pennsylvania.
 17. Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", vol. 3, no. 4, s. 305-360.
 18. Jerzemowska M. (2002), Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 19. Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenie światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 20. Larcker D.F., Ormazabal G., Taylor D.J. (2011), The Market Reaction to Corporate Governance Regulation, "Journal of Financial Economics", no. 101, s. 431-448.
 21. Nguyen N.H. (2009), State Versus Private Ownership: A Shareholder's Wealth Perspective, "Journal of Academy of Business and Economics", vol. 9, no. 1, s. 1-20.
 22. Nguyen B.D., Nielsen K.M. (2009), The Value of Independent Directors: Evidence from Sudden Death, http:// dx.doi.org/10.2139/ssrn.1363832.
 23. Rose G. (2007), Does Female Board Representation Influence Firm Performance? The Danish Evidence, Corporate Governance: An International Review, no. 15 (2), s. 404-413.
 24. Smith N., Smith V., Verner M. (2006), Do Women in Top Management Affect Firm Performance? A Panel Study of 2,500 Danish Firms, "International Journal of Productivity and Performance Management, no. 55, s. 569- 593.
 25. Warner J.B., Watts R.L., Wruck K.H. (1988), Stock Prices and Top Management Changes, "Journal of Financial Economics", vol. 20, s. 461-492.
 26. Weisbach M.S. (1988), Outside Directors and CEO Turnover, "Journal of Financial Economics", vol. 20, s. 431- 460.
 27. Worrell D.L., Davidson W.N., Chandy P.R., Garrison S.L. (1986), Management Turnover Through Deaths of Key Executives: Effects on Investor wWalth, "Academy of Management Journal", vol. 29, no. 4, s. 674-694.
 28. Zhang I.X. (2007), Economic Consequences of the Sarbanes-Oxley Act of 2002, "Journal of Accounting and Economics", no. 44, s. 74-115.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu