BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilczyński Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Uprzywilejowanie akcji co do prawa głosu w spółkach publicznych w Polsce
Dual-Class Shares in Polish Public Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 689-701, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Spółki giełdowe, Kontrola, Akcjonariusz, Rynek NewConnect, Zysk, Spółki publiczne
Stock market companies, Control, Shareholders, NewConnect market, Profit, Public companies
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Akcjonariusze większościowi mają wpływ na wybór organów statutowych spółek, dzięki czemu mogą realizować własną strategię i osiągać inne korzyści z tytułu kontroli. Dlatego są oni silnie zmotywowani do wzmacniania poziomu sprawowanej kontroli, w szczególności w sytuacji upublicznienia spółki i związanymi z tym zmianami w strukturze właścicielskiej. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia uprzywilejowania akcji wśród polskich spółek publicznych. Emisja akcji uprzywilejowanych co do głosu przez spółki publiczne jest prawnie niemożliwa. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują jednak, że obecność tego typu akcji w strukturze akcjonariatu spółek publicznych jest powszechna. Jest to związane z formalną ochroną praw właścicieli nabytych przed upublicznieniem spółki. Jedna czwarta niefinansowych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW oraz jedna trzecia niefinansowych spółek notowanych na rynku NewConnect posiada akcje uprzywilejowane co do głosu. Badania potwierdzają, że obecność tego typu struktur wpływa znacząco na poziom koncentracji akcjonariatu spółek publicznych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Majority shareholders have impact on selection of company statutory bodies by which they can pursue their own strategy and achieve other benefits of control. Therefore they are strongly motivated to strengthen the level of control especially in terms of protecting their control rights after going public. The aim of this paper is presenting the issue of dual-class shares among polish public companies. There is formally forbidden to issue dual-class shares by public companies in Poland. The conducted research shows that this type of share structures are still widespread. It is related to formal regulations that allow to protect the rights of shareholders, which had been acquired before going public. One-fourth of non-financial companies listed on the Warsaw Stock Exchange and one-third of non-financial companies listed on the NewConnect have dual-class shares. The presence of dual-class share structures significantly affects the level of ownership concentration among public companies in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bebchuk L., Kraakman R., Triantis G. (1999), Stock Pyramids, Cross-Ownership, and the Dual Class Equity: The Creation and Agency Costs of Seperating Control from Cash Flow Rights, NBER working paper 6951, National Bureau of Economics Research, Cambridge, MA.
 2. Becht, M. Mayer C. (2000), Corporate Control in Europe, Paper prepared for the Kiel Week Conference "The World's New Financial Landscape: Challenges for Economic Policy", at the Institut fur Weltwirtschaft an der Universitat Kiel.
 3. Binek B., Heciak P., Stępniewski M., Waltz-Komierowska D. (2007), Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 4. La Porta R., Lopez-De-Silanes F., Shleifer A. (1999), Corporate Ownership Around the World, "The Journal of Finance", vol. 14, no. 2.
 5. Prospekt emisyjny Marvipol SA opublikowany 14 listopada 2012 r.
 6. Raport bieżący spółki Marvipol SA nr 141/2012 z dnia 6 października 2012 r.
 7. Raport bieżący spółki Marvipol SA nr 157/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
 8. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy, DzU 1934, nr 57, poz. 502.
 9. Stradomski M. (2010), Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa.
 10. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm., art. 4. § 1.
 11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, DzU 2005, nr 183, poz. 1539 z późn. zm., art. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu