BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bącal Grzegorz (Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. w Chorzowie; Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Bem Jarosław (Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. w Chorzowie)
Tytuł
Charakterystyka polskiego rynku fuzji i przejęć oraz perspektywy jego rozwoju
Characteristics of the Polish Market of Mergers and Acquisitions and Prospects of its Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 725-737, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Fuzje i przejęcia, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Capital market, Mergers and acquisitions, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W niniejszym artykule poruszone zostały kwestie związane z polskim rynkiem fuzji i przejęć. W pierwszej części został scharakteryzowany rozwój polskiego rynku fuzji i przejęć w okresie 1989-2013. Analiza dotyczyła zarówno ilości, jak i wartości zawartych transakcji. Ponadto zostali wskazaniu uczestnicy rynku fuzji i przejęć, a także otoczenie konkurencyjne w stosunku do rynku polskiego. W drugiej części artykułu zostały wskazane perspektywy jego rozwoju i możliwe tendencje w kolejnych latach. Po przedstawieniu motywów, którymi kierują się sprzedający oraz kupujący w procesach fuzji i przejęć, zostały przedstawione spodziewane trendy na rynku. (abstrakt oryginalny)

Most of transactions of mergers and acquisitions do not bring expected results to the buyers. Taking into account worldwide the value and an number of transactions, which is about 45,000 deals per year with USD 2.5 trillion, market of mergers and acquisition is an important part of the global economy. This paper reviews the Polish market of mergers and acquisitions. The first part of the article describes the development of the Polish market of mergers and acquisitions in the period of 1989-2013. The analysis presets both the number and the value of transactions. In addition, market participants of Polish mergers and acquisitions were indicated as well as the competitive environment in relation to the Polish market. The second part of the article indicates the prospects of its development and possible trends in the coming years. After the presentation of the motives that guide the seller and the buyer in the process of mergers and acquisitions. Finally, expected market trends have been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn informacji publicznej (2014), Miasto Stołeczne Warszawa, bip.warszawa.pl.
 2. Cartwright S., Schoenberg R. (2006), 30 years of mergers and acquisitions research: recent advances and future opportunities, "British Journal of Management", vol. 17, issue S1.
 3. Energetyka Cieplna w liczbach - 2012 (2013), Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa.
 4. Frąckowiak W. (1998), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Warszawa.
 5. Groh A., Liechtenstein H., Lieser K. (2013), The Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index, IESE Business School - University of Navarra.
 6. Haleblian J., Devers C., McNamara G., Carpenter M., Davison R. (2009), Taking stock of what we know about mergers and acquisitions, "Journal of Management".
 7. Helin A., Zorde K., Bernaziuk A., Kowalski R. (2012), Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe, Warszawa.
 8. Karnaszewski P. (2014), Ranking największych przejęć 2013, "Forbes", nr 2.
 9. Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2014 r. (2013), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
 10. Kowalewska A. (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 11. Mika T., Frejtag-Mika E (2012), Fuzje i przejęcia w warunkach liberalnej gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 51, Szczecin.
 12. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych (2014), Ministerstwo Skarbu Państwa, prywatyzacja. msp.gov.pl/pr/przeksztalcenia-wlasno/27676,Przeksztalcenia-wlasnosciowe-przedsiebiorstw-panstwowych. html.
 13. Ranking Największych przejęć 2011 r., "Forbes", www.forbes.pl/rankingi/najwieksze-przejecia-2011,23715,1 (31.03.2014).
 14. Ranking Największych przejęć 2012 r., "Forbes", www.forbes.pl/najwieksze-przejecia-w-polsce-2012-rankingnajwiekszych- przejec-2012,ranking,139525,1,1.html (31.03.2014).
 15. Statistics (2014), Institute of Mergers, Acquisitions and Alliances, www.imaa-institute.org/statistics-mergers-acquisitions. html.
 16. Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na lata 2014-2020 (2014), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa.
 17. Szczepkowska M. (2011), Proces sukcesji w polskich firmach rodzinnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 31.
 18. World Economic Outlook
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu