BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mażewska Marzena (Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce)
Tytuł
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Motywacje i bariery
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 83-91, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Kreatywność, Innowacje, Motywacja do pracy
Creativity, Innovations, Work motivation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania nad rozwojem przedsiębiorczości od kilkudziesięciu lat nabierają coraz bardziej wszechstronnego charakteru, w miarę jak zwiększają się możliwości pozyskania większej ilości informacji ilościowych i jakościowych dotyczących tego zjawiska. W Europie istotnym stymulatorem rozwoju badań nad przedsiębiorczością stało się opracowanie i wdrożenie Strategii Lizbońskiej, która w bardzo istotny sposób skierowała uwagę zarówno rządzących, jak i badaczy na to zjawisko. Jednym z czterech głównych celów Strategii jest bowiem rozwój przedsiębiorczości ukierunkowany na stworzenie ułatwień w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Przyczynkiem do podjęcia tych działań był stale rosnący poziom bezrobocia (przede wszystkim wśród kobiet i młodzieży) we wszystkich państwach Europy. (fragment tekstu)

Women's entrepreneurship becomes an economically important phenomenon in Poland. At present, about 30% firms are founded and managed by women. There is a range of reasons, which incline a Polish woman to start her own business. The range includes personal factors, mostly the necessity of reconciling the house duties with the professional duties, and difficulties in a professional advance. The social-economic policy has also influence on women's business activity. It stimulates entrepreneurship development because of creating adverse conditions for keeping working relations in firms. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2009, GUS Informacje i  opracowania statystyczne, Warszawa 2009
 2. Dijkstra A. Plantega J., Ekonomia i płeć, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005
 3. Enployment In Europe 2008, European Commision 2008
 4. Gładys-Jakóbik J., Górak-Sosnowska K., Kobiety zatoki: sytuacja na rynku pracy oraz w biznesie. "Kobieta i Biznes", Warszawa 2008
 5. Kobiety w Europie, równość płci i sprawiedliwość ekonomiczna w  procesie akcesji i integracji z Unią Europejską, A. Wilkowska (red.), NEWW - Polska, Gdańsk 2004.
 6. Lisowska E., Polki są najbardziej przedsiębiorcze w Europie. "Nowe Życie Gospodarcze" 2006
 7. Lisowska E., Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, "Monografie i Opracowania" nr 494, SGH, Warszawa 2001
 8. Mażewska M., Interesy kobiet w programach partii politycznych, [w:] Samorząd Kobiet, A. Czerwiński (red.), NEWW - Polska, Gdańsk 2006
 9. Rola kobiet w innowacyjnej przedsiębiorczości wysokich technologii, Raport końcowy z badań jakościowych, PARP, Warszawa 2007
 10. Strategia Lizbońska Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Departament Analiz i Społecznych UKIE, Warszawa 2002
 11. Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, Titkow A. (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003
 12. Wagner J., What a Difference a Y makes-Female and Male Nascent Entrepreneurs in Germany in: Female and Male Nascent Entrepreneurs in Germany, Small Business Economics (2007) 28:1-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu