BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska-Mieruszewska Joanna (Uniwersytet Gdański), Mrzygłód Urszula (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wykorzystanie finansowania społecznościowego w Polsce w latach 2011-2014
Crowdfunding in Poland in Years 2011-2014
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 761-774, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Finansowanie społecznościowe, Crowdsourcing, Źródła finansowania
Crowdfunding, Crowdsourcing, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy cech polskiego rynku crowdfundingu na przykładzie danych zebranych na platformie o nazwie Polak Potrafi. Metodologia badania - Badanie miało charakter eksploracyjny i zostało przeprowadzone w oparciu o dane pozyskane z portalu polakpotrafi.pl. Badaniem objęto wszystkie projekty, którym udało się zebrać finansowanie w podziale na poszczególne kategorie projektów. Wynik - Przeprowadzona analiza pokazuje, że w Polce dynamicznie rośnie zainteresowanie pozyskiwaniem funduszy w drodze finansowania społecznościowego. Liczba projektów rośnie w kolejnych latach, podobnie do wielkości pozyskiwanego finansowania oraz liczby donatorów (użytkowników wspierających finansowanie). Największą liczbę projektów udało się zrealizować w kategorii muzyka, a w dalszej kolejności wydarzenia, podróże, wideo i film. Wyniki wskazują na to, że projekty uzyskują większe finansowanie niż minimalne wymagane, średnio około 30%. Większość projektów jest finansowanych w oparciu o model donacyjny z nagrodami. Najwięcej inicjatorów projektów deklaruje swoje miejsce zamieszkania w dużych miastach Polski. Przed tym rodzajem finansowania stoi jeszcze szereg wyzwań związanych głównie z uregulowaniami prawnymi, w tym podatkowymi oraz zwiększenia ochrony donatorów przed nadużyciami ze strony projektodawców. Oryginalność/wartość - W dotychczasowej literaturze najwięcej uwagi poświęca się specyfice rynku crowdfundingu w USA. Szereg publikacji z obszaru finansowania społecznościowego ma charakter popularyzatorski, a dotychczasowe publikacje w Polsce ujmują problem bardziej od strony teoretycznej niż empirycznej. (abstrakt oryginalny)

Purpose- The purpose of this article is to analyze the characteristics of the Polish crowdfunding market. Design/Methodology/approach - The article is an exploratory study conducted on the basis of data gathered from the portal polakpotrafi.pl. The study included all projects, which managed to raise funding. Findings - The analysis shows that in Poland there is a growing interest in raising funds via crowdfunding. The number of projects is increasing in subsequent years, similarly to the size of the obtained funding and the number of donors. Originality/value - In the existing literature attention is mostly paid to the characteristics of crowdfunding market in USA. Previous publications in Poland recognize the problem more from a theoretical than empirical point of view. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrawal A.K., Catalini C., Goldfarb A. (2011), The Geography of Crowdfunding, NBER Working Paper Series, Working Paper, no. 16820.
 2. Bannerman S. (2013), Crowdfunding Culutre, Jorunal of Mobile Culture, 7:01, wi.mobilities.ca/crowdfunding-culture.
 3. Belleflamm, P., Lambert T., Schwienbacher A. (2011), Crowdfunding: Tapping the Right Crowd, ECORE DISCUSSION PAPER, ECORE International Association for Research and Teaching. Economics, Finance, Operations Research, Econometrics and Statistics, 2011/60, www.ecore.be.
 4. Bogusz-Bołtuć E. (2011), Władysława Tatarkiewicza alternatywna definicja sztuki a analityczna filozofia sztuki, Filo-Sofija, nr 13-14 (2011/2-3).
 5. COM (2014), Unleashing the Potential of Crowdfunding in the European Union, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and COmmittee of the Regions, COM (2014) 172 final, Brussels, 27.3.2014.
 6. De Buysere K., Gajda O., Kleverlaan R., Marom D. (2012), A Framework for European Crowdfunding, www. crowdfundingframework.eu.
 7. Demaria C. (2013), Introduction to Private Equity: Venture, Growth, LBO and Turn-Around Capital, 2nd ed.,Wiley Finance Series, Wiley, Somerset, NJ, USA.
 8. Djelassi S., Decoopman I. (2013), Customers' Participation in Product Development Through Crowdsourcing: Issues and Implications, "Industrial Marketing Management" no. 42.
 9. Drake D. (2013), New Financing form New Era, w: Planet Entrepreneur: The World Entrepreneurship Forum's Guide to Business Success Around the World, ed. Strauss S.D., Wiley, Somerset, NJ, USA.
 10. Dziuba D.T. (2012), Rozwój systemów crowdfundingu - modele, oczekiwania i uwarunkowania, Problemy Zarządzania, vol. 10, nr 3 (38).
 11. Estelle-Arolas E., Gonzalez-Ladron-de-Guevara F. (2012), Towards an Integrated Crowdsourcing Definition, Journal of Information Science, no. 38 (2), DOI: 10.1177/0165551512437638.
 12. Grier D.A. (2013), Crowdsourcing For Dummies, Wiley, Somerset, NJ, USA
 13. Howe J. (2006), The Rise of Crowdsourcing, Wired 14 (06), www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html.
 14. Irageui M.I., Baldwin A. (2013), Global Fundraising: How the World is Changing the Rules of Philanthropy.
 15. Kleemann F., Voss G.G., Reider K. (2008), Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer.
 16. Kowalska M. (2012), Wykorzystywanie koncepcji mądrości tłumu w działalności bibliotek, Toruńskie Studia Bibliologiczne, nr 2 (9).
 17. Lebraty J-F., Lobre-Lebraty K. (2013), Crowdsourcing: One Step Beyond, FOCUS Series, Wiley, Somerset, NJ, USA.
 18. Mollick E. (2014), The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study, "Journal of Business Venturing" 20, 1-16.
 19. Poetz M., Schreier M. (2012), The Value of Crowdsourcing: Can Users Really Compete with Professionals in Generating New Product Ideas, "Journal of Product Innovation Management" no. 29.
 20. Ross B., Cagney P., AFP/Wiley Fund Development Series, Wiley, Somerset, NJ, USA.
 21. Singh I. (2013), The Global Entrepreneurial Revolution, (w:) Planet Entrepreneur: The World Entrepreneurship Forum's Guide to Business Success Around the World, ed. Strauss S.D., Wiley, Somerset, NJ, USA.
 22. Unterberg B., Abrahamson S., Ryder P. (2013), Crowdstorm: The Future of Ideas, Innovation, and Problem Solving Is Collaboration, Wiley, Somerset, NJ, USA.
 23. Work through Crowdsourcing, "Science, Technology & Innovation Studies" 4 (1), July.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu