BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiński Andrzej H. (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Zarządzanie własnością intelektualną (tworzoną w projektach badawczych)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 115-128, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą
Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy referat jest oparty na opracowaniu autora, które stanowiło rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją A. H. Jasińskiego pt. Zarządzanie transformacją wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych. Praca ta była rezultatem końcowym projektu badawczego zrealizowanego w ramach Programu Wieloletniego PW-004 "Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008", który był koordynowany przez Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu. (fragment tekstu)

The main aim of this paper is to show a peculiarity of management, especially protection, of intellectual property, which is created in scientific institutions during carrying out research projects. The following issues are here analysed: a role of intellectual property protection, legal regulations, the essence of intellectual property management, protection procedures. In conclusion, it is emphasized that a researcher/research team/research institute, which is interested in implementation and commercialization of their scientific-technological achievements, should also attach importance to the legal protection of such achievements. The principal issue here is a skillful management of intellectual property. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Comerford K., Managing technology and intellectual assets, CTM Books, Dublin 2003
 2. Funding agency requirements and guideline for managing research generated intellectual property, Forfas, Dublin 2006
 3. Jasiński A. H., Bariery transferu techniki na rynku dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2005
 4. Jasiński A. H., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KiW, Warszawa 1992
 5. Kotarba W., Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej, "Orgmasz", Warszawa 2000
 6. Kotarba W., Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie, "Orgmasz", Warszawa 2001
 7. Mansfield E., Microeconomics. Theory and applications, W W Norton, New York-London 1985
 8. National code of practice for managing intellectual property from publicly funded research, ICSTI, Dublin 2004
 9. Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, Kotarba W. (red.), PWE, Warszawa 2006
 10. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport-2007, Matusiak K. B. (red.), SOOIPP, Łódź 2007
 11. Pavitt K. et al., Managing innovation, Wiley, Chichester 1999
 12. Prawo własności przemysłowej, Promińska U. (red.), Difin, Warszawa 2005
 13. Rosegger G., The economics of production and innovation, Pergamon Press, Oxford 1986
 14. Stoneman P., The economic analysis of technology policy, Clarendon Press, Oxford 1987
 15. Szczepanowka-Kozłowska K., Jak chronić markę?, [w:] Sosnowska A. i inni, Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców, PARP, Warszawa 2005
 16. Szymanek T., Transfer własności intelektualnej i przemysłowej, Wydawnictwo ZPP, Warszawa 1998
 17. Temaguide. A guide to technology management and innovation for companies, Cotec, Spain 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu