BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Jerzy Witold (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Skuteczność windykacji wierzytelności a płynność finansowa małego przedsiębiorstwa
The Effectiveness of Debt Collection Versus the Financial Liquidity of Small-Sized Enterprise
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2009, t. 40, s. 29-41, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Windykacja wierzytelności, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Płynność finansowa
Debt collection, Enterprises financial liquidity, Small business, Financial liquidity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Płynność finansowa małego przedsiębiorstwa zależy od jego zdolności realizacji sprzedaży oraz skuteczności egzekwowania należności. Efektywność windykacji wierzytelności odgrywa fundamentalną rolę w kształtowaniu się płynności finansowej małego podmiotu gospodarczego. W artykule podjęto kwestię miesięcznej (krótkookresowej) płynności finansowej małego przedsiębiorstwa oraz oddziaływania na nią zdefiniowanej miary skuteczności windykacji wierzytelności. Narzędziem badania jest dynamiczny model ekonometryczny, opisujący wpływ efektywności windykacji należności na płynność finansową małej firmy. (abstrakt oryginalny)

The financial fluidity of the small-sized enterprise depends on its ability to realize the sale and effectiveness in executing payments for sold commodities and services. The effectiveness of debt collection plays the fundamental role in forming the financial liquidity of small enterprise. The lack of financial resources in such a company is rarely filled with outside financial funds, rather the own resources of the owner constitute most frequently the complementary source, amongst other there are money surpluses cumulated as an effect of periodic over liquidity. The paper focuses on the defined measure of the effectiveness of debt collection and its influence on the short-term financial liquidity in the small-sized enterprise. The analytical tool, used in this study, was the dynamic econometric model describing the influence of the vindication's effectiveness on the financial liquidity of small company. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Słownik wyrazów obcych (1980), PWN, Warszawa.
  2. Wiśniewska E., Wiśniewski J. W. (2007), Ekonometryczne modelowanie płynności finansowej małego przedsiębiorstwa, red. D. Zarzecki, Zarządzanie finansami - Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 455, seria: "Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 50, t. 2, Szczecin 2007, s. 297-308.
  3. Wiśniewski J. W. (2003), Ekonometryczny model małego przedsiębiorstwa, IW GRAVIS, Toruń.
  4. Wiśniewski J. W. (2008a), Econometric Modelling of Monthly Liquidity of Small Enterprise, "Dynamic Econometric Models" 8, red. Z. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 95-102.
  5. Wiśniewski J. W. (2008b), Statystyczna metoda dynamicznej oceny płynności finansowej małego przedsiębiorstwa, "Wiadomości Statystyczne", nr 8, s. 22-33.
  6. Wiśniewski J. W. (2009), Ekonometryczne modelowanie skuteczności windykacji wierzytelności, III Konferencja Naukowa "Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej", Gdańsk, 27.05-29.05.2009 (referat).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.003
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu