BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiełek Ewelina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Instrumenty polityki innowacyjnej stymulujące innowacyjność MSP w Polsce na przykładzie kredytu technologicznego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 145-159, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Kredyt, Technologia
Innovation policy, Credit, Technology
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W ostatnich latach obserwuje się duży wpływ innowacji na zwiększenie efektywności procesów gospodarowania. Jest on rezultatem zwiększających się potrzeb społeczeństwa, których zaspokojenie okazuje się możliwe przede wszystkim poprzez właściwie wykorzystanie nauki i jej osiągnięć. Ekonomiści są obecnie zgodni, że wpływ innowacji na gospodarkę jest bardzo istotny. Stwierdza się przy tym, że możliwości oddziaływania innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy wynikają z następujących przesłanek: ̶ koncentracji dużych środków finansowych przeznaczonych na rozwój nauki, co pozwala tworzyć nowoczesne, wysoko wydajne wyposażenie techniczne i kadrowe, ̶ silnego powiązania nauki z produkcją, rynkiem wewnętrznym i światowym, co powoduje, że podejmowane przedsięwzięcia naukowo-badawcze nakierowane są przede wszystkim na sprostanie potrzebom rynku, ̶ traktowania innowacji jako procesu, którym należy właściwie zarządzać na każdym poziomie organizacji - przedsiębiorstwa, regionu, państwa, Unii Europejskiej. Innowacje tworzą popyt, obniżają ceny, przyspieszają tempo wzrostu danej organizacji i mogą rozszerzać zdolność do realizowania bardziej rentownych inwestycji. Zdolność do tworzenia i absorbowania innowacji jest największym wyzwaniem XXI wieku. (fragment tekstu)

The innovation policy plays an important role in carrying out innovative activities by enterprises, especially those in the SME sector. This policy through appropriate instruments may help or not in innovative activities. A technological credit is a new financial instrument introduced in 2005. The innovation policy pursued in Poland was not a business-oriented policy at that time. The main objective is the increase in competitiveness and innovativeness of the economy through an increase in the private sector's expenditures on innovative activites and improvement in efficient managing of the public funds allocated for research and development. A technological credit may prove helpful in boosting innovative activities in a company. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Almerud M, Lundstrom A., Stevenson L., Entrepreneurship and innovation Policies - Analising policy measures In European countries, IPREG, Stockholm 2008
 2. Building an Innovative Economy in Europe. A review of 12 studies of innovation policy and practice in today's Europe, Komisja Europejska, 2001
 3. Ettlie J. E., Managing Technologicial Innovation, John Wiley and Sons Inc., New York 2000, s. 96, cyt. za: A. Pomykalski, Zarzadzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 264
 4. Grudzewski W. M., Hejduk I. K, Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa, 2008
 5. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Matusiak K. B. (red.), PARP, Warszawa 2008
 6. Materiały BGK, Raport zamknięcia programu pomocy państwa w formie kredytów technologicznych udzielanych ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484, z późn. zm.)
 7. Matusiak K. B., Stawasz E., Przedsiębiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa, Łódź - Żyrardów 1998
 8. Ministerstwo Gospodarki - Departament Analiz i Prognoz, Konkurencyjność sektora wysokiej techniki, Warszawa, luty 2009
 9. Ministerstwo Gospodarki - Departament Rozwoju Gospodarki, Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Warszawa 2006
 10. Ministerstwo Gospodarki, Ewaluacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, lipiec 2009
 11. Polityka innowacyjna do 2006 roku jako jeden z czynników poprawy konkurencyjności gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl
 12. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001
 13. Sosnowska A., Pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Materiały i prace IFGN, SGH, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu