BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Własności prognostyczne modeli klasy RCA
Forecasting Properties of the RCA Models Family
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2009, t. 40, s. 75-85, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Modele ekonometryczne, Model z losowymi parametrami, Prognozowanie
Econometric models, Model with random parameters, Forecasting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu zaproponowano użycie modeli klasy RCA (RCA, RCA-GARCH, RCA-MA, Sign RCA, Sign RCA-MA i Sign RCA-GARCH) do otrzymania prognoz warunkowej średniej dla stóp zwrotu. Dla porównania wyznaczono prognozy na podstawie modelu klasy ARMA-GARCH, obliczono błędy prognoz ex post oraz miary kierunku zgodności. Modele klasy RCA mogą być przydatne do wyznaczenia warunkowej średniej, wówczas gdy nie jesteśmy w stanie zbudować modelu ARMA-GARCH. (abstrakt oryginalny)

This paper proposes to use the following models: RCA, RCA-MA, RCA-GARCH, Sign RCA, Sign RCA-MA and Sign RCA-GARCH to obtain forecasts of conditional mean of returns. For comparison, the forecasts of conditional mean from ARMA-GARCH models were calculated, and also forecast errors and direction quality measures were added. It was showed that the RCA models can be useful in calculating the conditional mean when the ARMA-GARCH model cannot be built. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aue A. (2004), Strong Approximation for RCA(1) Time Series with Applications, "Statistics & Probability Letters", 68, 369-382.
  2. Brzeszczyński J., Kelm R. (2002), Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa.
  3. Górka J. (2007a), Modele autoregresyjne z losowymi parametrami, [w:] Osińska M. (red.), Procesy STUR. Modelowanie i zastosowanie do finansowych szeregów czasowych, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
  4. Górka J. (2007b), Opis kurtozy rozkładów za pomocą wybranych modeli z funkcją znaku, [w:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
  5. Nicholls D. F., Quinn B. G. (1982), Random Coefficient Autoregressive Models: An Introduction, Springer, New York.
  6. Thavaneswaran A., Appadoo S. S., Bector C. R. (2006), Recent Developments in Volatility Modeling and Applications, "Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences", 1-23.
  7. Thavaneswaran A., Appadoo S. S. (2006), Properties of a New Family of Volatility Sing Models, "Computers and Mathematics with Applications", 52, 809-818.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu