BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska-Marczak Krystyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Konwergentny charakter zarządzania finansami publicznymi
The Convergent Character of Public Finance Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 849-857, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Finanse publiczne, System finansowy
Management, Public finance, Financial system
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest wskazanie przyczyn dokonywania zmian w systemie zarządzania finansami publicznymi. Metodologia badania - Metodologia wywodu oparta jest na analizie zawartych w literaturze koncepcji teoretycznych i zawartych w publikacjach wyników badań, które są podstawą do sformułowania uogólnień. Oryginalność/wartość - Zasadniczą wartość rozważań jest wskazanie bariery, na które napotyka inicjatywa zmian systemu zarządzania finansami publicznymi. (abstrakt oryginalny)

The article presents the reasons underlying changes to a public finance management system. The presentation is based on an analysis of theoretical concepts available in the literature and research results presented in publications, which are used to draw more general conclusions. The main value of the presentation is that it identifies the barrier faced by initiatives to change a public finance management system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 2. Drucker P. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych. Nowe wyzwania - nowe horyzonty. Czytelnik, Warszawa.
 3. Federalizm fiskalny w teorii i praktyce (2009), red. K. Piotrowska-Marczak, Difin, Warszawa.
 4. Kosikowski C. (2007), Naprawa finansów publicznych (Koncepcja metodologiczna i proponowane kierunki zmian) w: Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, KUL, Lublin.
 5. Moździerz A. (2009), Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa.
 6. Mroczkowski R. (2007), Instytucjonalne aspekty zarządzania kryzysem finansowym, w: Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, KUL, Lublin.
 7. Piotrowska-Marczak K., Uryszek T. (2009), Zarządzanie finansami publicznymi, Difin, Warszawa.
 8. System finansowy w Polsce (2003), red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Sektor finansów publicznych w warunków światowego kryzysu światowego (2011), red. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa.
 10. Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych (2007), red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, KUL, Lublin.
 11. Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu