BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ornowski Mariusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Industrial mathematics jako przykład mechanizmu Transferu i komercjalizacji osiągnięć naukowych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 161-166, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Transfer wiedzy, Nauka, Ekosystem biznesowy
Knowledge transfer, Science, Business ecosystem
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stopień skomplikowania problemów, przed którymi staje dzisiejszy przedsiębiorca, staje się coraz większy. Zastosowanie zaawansowanych technologii w działalności firmy, powiększający się rynek z klientami o coraz trudniejszych do przewidzenia zachowaniach, na którym więcej konkurentów oferuje podobne produkty, turbulentne otoczenie biznesu, a także wiele innych czynników sprawia, że znalezienie optymalnych rozwiązań dopasowanych najlepiej do sytuacji wymaga przeprowadzania wysoce zaawansowanych analiz. Analiz, które w swojej złożoności już dawno przekroczyły poziom wiedzy, którą dysponuje przeciętna firma. Z pewnością współczesna nauka dysponuje wieloma narzędziami, pomagającymi takie analizy przeprowadzać i są one dostępne dla poszukujących wiedzy przedsiębiorców. Są jednak problemy, dla których próżno szukać wśród dokonań naukowych właściwych rozwiązań. W większości wypadków dzieje się tak nie ze względu na ograniczenia dostępnych obecnie narzędzi badawczych, lecz z prozaicznego faktu, że do tej pory żaden naukowiec nie trafił na trop odpowiedzi na dręczące przedsiębiorcę pytanie. Przedstawiony w tym artykule mechanizm sprawia, że bariera ta zostaje przełamana. Naukowcy naprowadzani są na właściwy trop, a właściciele firm otrzymują pożądane przez nich rozwiązania i to z pierwszej ręki, wprost od najwyższej klasy specjalistów. (fragment tekstu)

The degree of difficulty of the problems challenging today's entrepreneurs becomes higher and higher. The use of advanced technologies, larger and larger markets with a difficulty to predict customers' behavior, where more and more competitors offer the similar products, an unstable business ecosystem and also many different factors impact on the way of steering a company that requires to carry out extremely advanced analyses. The mechanism described in this article, called industrial mathematics, helps owners of companies to find solutions on their own, and directs the scientists towards the right tracks in their researches. The genesis of industrial mathematics and the Polish activities based on that idea are described. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kulesza K., Stańczyk M., Industrial Mathematics, czyli kilka słów o  matematyce użytkowej. "Matematyka stosowana" nr 9, 2008
  2. Letnie Praktyki Badawcze, Matematyka, Informatyka, Komercjalizacja - Tak jak to robią w Cambridge, Lista projektów IV edycji Letnich Praktyk Badawczych (lato 2008), Strona internetowa (20.08.2009): http://www.praktyki.ibspan.waw.pl/LP_2008.html
  3. Llewellyn Smith C. H., The use of basic science, Strona internetowa (20.08.2009): http://public.web.cern.ch/public/en/About/BasicScience1-en.html. Polskie tłumaczenie, strona internetowa (20.08.2009): http://www.fuw.edu.pl/~ajduk/Public/bs_1.html
  4. Molga T., Wzór na biznes. "Wprost" nr 13/2009 (1368)
  5. Ockendon, J. R., Ockendon H., ALAN BREACH TAYLER, Abstrakt artykułu w  Bulletin of the London Mathematical Society (1998); Plik źródłowy (13.08.2009): http://journals. cambridge. org/action/displayAbstract;jsessionid=CAAFA98524A492460FCBCDDF5FD5CDE3.to mcat1?fromPage=online&aid=19017
  6. Piwarska K., Piłat S., Fiedler J., Kulesza K., "The European Study Group with Industry" czyli spotkanie matematyki ze światem biznesu - wrażenia uczestników. "Matematyka stosowana" nr 9, 2008
  7. The MIIS Eprints Archive, Strona internetowa (20.08.2009): http://www.maths-inindustry. org/miis/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu