BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Müller-Frączek Iwona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pietrzak Michał Bernard (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Potencjał ekonomiczny jako miara społeczno-ekonomicznego rozwoju regionu na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
The Economic Potential as a Measure of the Economic Development of the Kujawsko-Pomorskie Province
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2009, t. 40, s. 87-100, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ekonometria, Rozwój regionalny, Przestrzenna analiza statystyczna, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Gospodarka przestrzenna
Econometrics, Regional development, Spatial statistical analysis, Multi-dimensional comparative analysis, Spatial economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wykorzystano potencjał ekonomiczny do oceny rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Narzędzia statystyki przestrzennej posłużyły do wyznaczenia globalnego wzorca rozwoju oraz gmin od niego odstających. Natomiast badanie lokalnych związków przestrzennych pozwoliło wyróżnić obserwacje typu outlier oraz zidentyfikować klastry przestrzenne, charakteryzujące się wysokim bądź niskim stopniem rozwoju. Konfrontacja otrzymanych wyników z wcześniejszymi wynikami autorów potwierdziła użyteczność potencjału ekonomicznego w badaniach nad rozwojem jednostek przestrzennych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the economic potential as a measure of the economic development of communes ('gmina') of the Kujawsko-Pomorskie province. The global pattern of the development was found by the use of the tools of spatial statistics. On the basis of a local spatial autocorrelation the spatial clusters and the spatial outliers was identified. Additionally, there was showed a comparative analysis of the economic potential and the synthetic measure of the development, which was proposed in the previous article. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anselin L. (1995), Local Indicators of Spatial Association-LISA, "Geographical Analysis", No. 27, 93-115.
 2. Chojnicki Z. (1966), Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 3. Cliff A., Ord J. K. (1981), Spatial Process: Models and Applications, Pion, London.
 4. Czyż T. (1978), Metody generalizacji układów przestrzennych, PWN, Warszawa-Poznań.
 5. Kopczewska K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 6. Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 7. Moran P. (1948), The Interpretation of Statistical Map, "Journal of the Royal Statistical Society", Series B, No. 10, 243-251.
 8. Müller-Frączek I., Pietrzak M. B. (2008), Wykorzystanie narzędzi statystyki przestrzennej do identyfikacji kluczowych ośrodków rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia 38", Toruń.
 9. Müller-Frączek I., Pietrzak M. B. (2009), Analiza porównawcza rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 i 2007 z wykorzystaniem narzędzi statystyki przestrzennej, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia 39", UMK Toruń.
 10. Szulc E. (2007), Ekonometryczna analiza wielowymiarowych procesów gospodarczych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 11. Zeliaś A. (1991), Ekonometria przestrzenna, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.008
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu