BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poznańska Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Współpraca przedsiębiorstw w teorii i polityce gospodarczej
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 167-175, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Polityka gospodarcza
Knowledge management, Economic policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współpraca przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia umożliwia im zdobycie dodatkowej przewagi konkurencyjnej. Ponadto przyczynia się do wzrostu efektywności wykorzystania lokalnych czynników produkcji i korzyści skali. Dlatego też w ostatnim okresie zarówno w krajach wysoko uprzemysłowionych, jak i w gospodarce polskiej obserwuje się wzrost znaczenia rożnych form współpracy między przedsiębiorstwami, jak też innymi podmiotami otoczenia. Zawierane są alianse strategiczne, tworzone są organizacje sieciowe, klastry, jak też podejmowane są inne formy współpracy. Rozpoznanie zachodzących zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu nie jest możliwe bez jasnego uporządkowania dorobku teoretycznego, dotyczącego teorii wyjaśniających współpracę przedsiębiorstw. Biorąc to pod uwagę, w artykule analizie poddano teoretyczne podstawy koncepcji współpracy przedsiębiorstw. (abstrakt autora)

Nowadays cooperation between enterprises attracts the interest of both academic researchers and economic practitioners. This interest results from a key role that may be played by the mentioned co-operation in increasing innovativeness and competitiveness of enterprises and others. The article discusses the theoretical basis of the concept of cooperation between enterprises. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alchain A. A., Damsetz D., Production, information cost and economic organization, American Economic Review, December 1972
 2. Cygler J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002
 3. Das T. K., Teng B. S., A Resourse-Based Theory of Strategic Aliances. "Journal of Management", 2000, No 1
 4. Dworzecki Z., Przedsiębiorstwo kooperujące, Euro Export Grupa Doradcza, Warszawa 2002
 5. Faukler D., Bowman C., Strategie konkurencji, Grbethner i Spółka, Warszawa 1996
 6. Górzyński M., et al., Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2006
 7. Grant R. M., Toward a knowledge -based theory of firm. "Strategic Management Journal", Winter 1996
 8. Jansen M. C., Meckling W. H., Theory of Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. "Journal of Financial Economics", October 1976
 9. Kaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000
 10. Kogut B., Joint venture: Theoretical and empirical perspectives. "Strategic Management Journal", July- August 1988
 11. Nooteboom B., Inter-firm collaboration, learning & networks. An intergrated approach, Routledge, London/New Jork 2004
 12. Porter M. E., Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
 13. Rainell M., Ekonomia przemysłowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 14. Schary P. B., Skjott-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 15. Shane S. A., Hybrid organizational arrangements and their implication for firm growth and survival: a study of new franchisors. "Academy of Management Journal" 1996, No 1
 16. Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne : modelowanie i współpraca, SGH, Warszawa 1997
 17. Sydow J., Mitbestimmung und neue Unternehmensnetzwerke, Berlin 1999
 18. Wiatrak A. P., Organizacje sieciowe - istota ich działania i zarządzania, Współczesne Zarządzanie 2003, nr 3
 19. Williamson O., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki i relacje kontraktowe, PWN, Warszawa 1998
 20. Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, J. Lichtarski (red.), PWE, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu