BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bochenek Mirosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Odkrycia wielokrotne w ekonomii
Multiple Discoveries in Economics
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2009, t. 40, s. 101-112, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Historia myśli ekonomicznej, Odkrycia naukowe, Teoria ekonomii, Paradoks zapobiegliwości
History of economic thought, Scientific discoveries, Economic theory, Paradox of thrift
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem badań historii myśli ekonomicznej są przeszłe koncepcje ekonomiczne, które powstawały na przestrzeni dwóch tysięcy ośmiuset lat. Wiele z nich tworzy współczesny system teoretyczny ekonomii. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na te wytwory myśli ludzkiej, które historycy nauki nazywają odkryciami wielokrotnymi. W literaturze przedmiotu zagadnienie to było dotychczas zaniedbane, a mniej znanych twórców koncepcji, powstałych w wyniku tych odkryć, całkowicie pomijano. W niniejszym szkicu został również wskazany udział polskich uczonych w odkryciach wielokrotnych. (abstrakt oryginalny)

During last twenty eight centuries, founders of economic thought have distinguished hundreds of economic categories, which include various concepts, rules, laws and theories. In consequence of lack of communication between scientists, some conceptions were discovered repeatedly, in different centres, without reference to each other. Some of them, i.e. marginal utility theory, quantity theory of money, paradox of thrift, law of the lesser currency, and political business cycle theory are discussed in this outline. Polish economists such as Nicolaus Copernicus and Michał Kalecki participated in several multiple discoveries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystofanes (1955), Żaby, Ossolineum, Wrocław.
 2. Bartkowiak R. (2003), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 3. Bhaduri A., Łaski K. (1993), Aktualność myśli Michała Kaleckiego, "Życie Gospodarcze", nr 19, 14-15.
 4. Blaug M. (1998), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.
 5. Blaug M. red. (1986), Who's Who in Economics. A Biographical Dictionary of Major Economists 1700-1986, Second Edition, Wheatsheaf Books, Brighton.
 6. Bochenek M. (2009), Krzywa Phillipsa w okresie transformacji polskiej gospodarki, [w:] Ratajczak M. (red.), Polska transformacja - między teorią a praktyką, "Zeszyty Naukowe", nr 118, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 7. Bochenek M. (2004), Rozważania o prawie gorszego pieniądza, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia 39", z. 368, 127-137.
 8. Boniecki W. (1983), Rozwój myśli ekonomicznej, cz. 1, wyd. 2, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 9. Frey B.S. (1976), Theorie und Empirie Politischer Konjunkturzyklen, "Zeitschrift für Nationalökonomie", 36, 95-120.
 10. Galbraith J.K. (1982), Pieniądz - pochodzenie i losy, PWE, Warszawa.
 11. Gide K. (1929), Zasady ekonomii politycznej, wyd. 7, Fiszer i Majewski, Poznań.
 12. Górski J. (1974), Gossena prawa, [w:] Mała encyklopedia ekonomiczna, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa.
 13. Grabowski Z. (1974), Pieniądza teoria ilościowa, [w:] Mała encyklopedia ekonomiczna, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa.
 14. Heilbroner R.L. (1993), Wielcy ekonomiści. Czasy-życie-idee, PWE, Warszawa.
 15. John Locke Bibliography - Chapter 8, Political Economy - 1621-1900, libraries.psu.edu/tas/locke/bib/ch8a.html (data dostępu 28.10.2009).
 16. Kalecki M. (1961), Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia, "Ekonomista", nr 5, 1072-1076.
 17. Keynes J.M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, wyd. 3, PWN, Warszawa.
 18. Kopernik M. (1923), Sposób bicia monety, [w:] Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J. L. Decjusza traktat o biciu monety, oprac. J. Dmochowski, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa.
 19. Krzyżanowski A. (1911), Pieniądz, Akademia Umiejętności, Kraków.
 20. Krzyżanowski A. (1908), Teoria Malthusa ze szczególnym uwzględnieniem jej stosunku do prawa zmniejszającego się przychodu z ziemi, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 21. Landreth H., Colander D.C. (1998), Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.
 22. Lange O. (1959), Ekonomia polityczna, t. 1, PWN, Warszawa.
 23. Lipiński E. (1975), Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej do końca XVIII wieku, Ossolineum, Wrocław.
 24. Mandeville B. (1957), Bajka o pszczołach, PWN, Warszawa.
 25. Nasiłowski M. (1998), Historia myśli ekonomicznej - dlaczego studiujemy?, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 26. Nordhaus W. D. (1975), The Political Business Cycle, "Review of Economic Studies", 42, 169-190.
 27. Ritzmann F. (1983), Bedeutende Oekonomen und ihre Werke (Dogmenhistorische Chronik), Zentralstelle der Studentenschaft Zürich, Zürich.
 28. Rzońca A. (2007), Paradoks paradoksu zapobiegliwości, "Bank i Kredyt", nr 3, 28-39.
 29. Samuel Fortrey, http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3113/fortrey/fortrey.txt (data dostępu 28. 10. 2009).
 30. Schumpeter J.A. (1965), Geschichte der Ökonomischen Analyse, Bd. 1-2, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.
 31. Sierpiński W. (1987), Kierunek subiektywno-marginalistyczny, [w:] J. Górski, W. Sierpiński, Historia powszechnej myśli ekonomicznej (1870-1950), wyd. 4, PWN, Warszawa.
 32. Spychalski G.B. (2001), Zarys historii myśli ekonomicznej, wyd. 2 popr., PWN, Warszawa-Łódź.
 33. Stankiewicz W. (2007), Historia myśli ekonomicznej, wyd. 3 zm., PWE, Warszawa.
 34. Taylor E. (1958), Historia rozwoju ekonomiki, t. 2, "Rozprawy i monografie", nr 1, PTE Oddział w Poznaniu - PWN, Poznań.
 35. Tufle E.R. (1978), Political Control of the Economy, Princeton University Press, Princeton, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.009
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu