BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz (Jagiellonian University; University of Social Sciences), Kaczorowska-Spychalska Dominika (University of Social Sciences, Poland)
Tytuł
Communication of Polish Cities in Social Media
Komunikacja polskich miast w mediach społecznościowych
Źródło
International Journal of Contemporary Management, 2014, vol. 13, nr 4, s. 39-52, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Miasto, Marka, Promocja miasta, Marketing miejski, Komunikowanie
Social media, City, Brand, City promotion, City marketing, Communication
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Tło badań. Dynamiczny rozwój mediów społecznościowych narzucił konieczność poszukiwania nowych metod oraz narzędzi w celu dotarcia do klientów. Dotyczy to także miast, które coraz częściej wprowadzają rozwiązania, które okazały się skuteczne w biznesie. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych mediów społecznościowych mogą one skuteczniej komunikować się z poszczególnymi grupami interesariuszy oraz kreować swój wizerunek.
Cel badań. Celem artykułu jest określenie istoty oraz zakresu wykorzystania mediów społecznościowych w procesie komunikacji polskich miast.
Metodyka. Artykuł został opracowany na podstawie dostępnej literatury oraz badań własnych autorów. Badaniem objęto 120 największych miast w Polsce, a zostało ono przeprowadzone przy pomocy formularza online, który wynikał z celu oraz przedmiotu badań. Badanie zostało przeprowadzone w okresie między 30.05.2014 oraz 15.06.2014.
Kluczowe wnioski. Poszczególne narzędzia mediów społecznościowych oferują szerokie możliwości dla procesu komunikacji miast w Polsce. Jednak skuteczność działań przeprowadzonych z wykorzystaniem tych środków zależy nie tylko od pomysłu, ale również od wiedzy, kompetencji oraz zaangażowania osób odpowiedzialnych za ich wprowadzenie. Ponadto, budżet miasta jest niewątpliwie czynnikiem, który wyznaczy poziom oraz zakres wykorzystania mediów społecznościowych w strategii komunikacyjnej polskich miast. (abstrakt oryginalny)

Background. Dynamic development of social media imposed a necessity of looking for new methods and tools to reach customers. It also concerns cities that increasingly apply solutions that proved successful in business. Thanks to using a variety of social media they can communicate with specific groups of stakeholders and create their image more effectively than before.
Research aims. The aim of the article is to determine the essence and scope of social media usage in the process of communication of Polish cities.
Method. The article was written on the basis of available literature and the author's own research. The research comprised 120 biggest Polish cities and was conducted using an online questionnaire, which resulted from the purpose and subject of the research. The research was conducted in the period between 30.05.2014 and 15.06.2014.
Key findings. Individual tools of social media offer broad opportunities for the process of cities communication. However, the effectiveness of actions carried out by means of them depends not only on the idea but also on knowledge, competence, commitment of people responsible for their implementation. Moreover, a city budget is undoubtedly a factor that determines the level and scope of using social media in the strategy of Polish cities' communication. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Daclin, J.M. (2010). A shared vision on City Branding in Europe. Brussels: Eurocities.
 2. Dinnie, K. (2011). City Branding. Theory and cases. New York: Palgrave MacMillan.
 3. Duczkowska-Piasecka, M. (2013). Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich. Warszawa: Difin.
 4. Govers, R., & Go, F. (2009). Place Branding. New York: Palgrave MacMillan.
 5. Jurkiewicz, A., Majewska, M., & Sołtysińska B. (2012). Kuszenie blogera. Marketing w Praktyce, 8.
 6. Kerpen, D. (2013). Lubię to - potęga marketingu szeptanego na Facebooku. Gliwice: Helion.
 7. Konkol, S. (2010). Marketing mobilny. Gliwice: Helion.
 8. Kuziak, M. (2013). Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych. In: Społeczne uwarunkowania marketingu. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego.
 9. Maffin, T. (2014). The 6 biggest mistakes people make with marketing on Facebook. Harvard Business Review, 2.
 10. Majer, A. (2010). Socjologia i przestrzeń miejska. Warszawa: PWN.
 11. Manczak, I. (2012). Turystyka a działalność marketingowa miasta.
 12. McKenna, R. (1991). Relationship marketing. Cambridge, Massachusetts: Perseus Books.
 13. Mruk H. (2008). Wartość dla klienta a kształtowanie działań marketingowych. In: H. Mruk (ed.), Marketing - zagadnienia współczesne. Poznań: Wyd. Forum Naukowe.
 14. Miotk, A. (2013). Skuteczne social media. Gliwice: Helion.
 15. Nowicki, M., & Grzeszczuk, P. (2012). Z chaosu w wyrazistość. Marketing w Praktyce, 1.
 16. Podlaski, A. (2011). Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. Gliwice: Helion.
 17. Proszowska-Sala, A., & Florek, M. (2010). Promocja miast. Nowa perspektywa. Warszawa: Wydawnictwo Stroer Polska.
 18. Radyno, A. (2014). Mobilnie kupujemy spokojnie. Marketing w Praktyce, 11.
 19. Robinette, S., Brand, C., & Lenz, V. (2001). Emotion Marketing. New York: McGraw Hill.
 20. Rykwert, J. (2013). Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.
 21. Scott, D.M. (2012). Marketing i PR w czasie rzeczywistym. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 22. Smith, M. (2010). The relationship age. Orlando: Celebrity Press.
 23. Szromnik, A. (2012). Marketing terytorialny. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 24. Winfild-Pfefferkorn, J. (2005). The branding of cities. New York: Syracuse University.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu