BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zoła Magdalena (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Tytuł
Scrum Implementation in a Remote Working Environment : a Case Study of ProofHQ
Implementacja metody Scrum w zdalnym środowisku pracy : studium przypadku ProofHQ
Źródło
International Journal of Contemporary Management, 2014, vol. 13, nr 4, s. 53-66, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Telepraca, Środowisko pracy, Metoda Scrum, Zarządzanie projektem, Studium przypadku, Praca zdalna
Teleworking, Working environment, Scrum method, Project management, Case study, Remote work
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
ProofHQ
Abstrakt
Tło badań. W ostatnich latach metoda Scrum staje się coraz bardziej popularna, szczególnie w projektach IT. Jednocześnie w wielu firmach daje się zauważyć rosnące zainteresowanie pracą zdalną.
Cele badań. Artykuł rozważa zagadnienia związane z użyciem metody Scrum wpołączeniu z telepracą. Przedstawiony jest kontekst dotyczący zarówno metody Scrum, jak również specyfiki pracy zdalnej.
Metodyka. W pracy zaprezentowane jest studium przypadku ProofHQ, firmy, która prowadzi w oparciu o tę metodę projekt IT realizowany w zdalnym środowisku pracy.
Kluczowe wnioski. Przeprowadzone badanie pokazuje, że metoda Scrum może być z powodzeniem zaimplementowana w zdalnym środowisku pracy dzięki odpowiednim zasadom i procedurom zaprojektowanym pod kątem telepracy. (abstrakt oryginalny)

Background. Recently the Scrum method has been gaining increasing popularity, especially in IT projects. At the same time, many companies are turning their attention towards remote work.
Research aims. The paper analyses problems concerning the use of Scrum in conjunction with telework. It gives background on both the Scrum method and the characteristics of a remote working environment.
Method. The work presents a case study of ProofHQ, a company that runs a software development project with Scrum in a remote setup.
Key findings. The research shows that appropriate policies and procedures devised with telework in mind can enable the Scrum method to be successfully implemented in a remote working environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck, K., Beedle, M., Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., ... Thomas, D. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Retrieved from http://agilemanifesto.org
 2. Chrapko, M. (2013). Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami. Gliwice: Helion.
 3. DeGrace, P., & Stahl, L.H. (1990). Wicked Problems, Righteous Solutions. A Catalogue of Modern Software Engineering Paradigms. New Jersey: Yourdon Press.
 4. Hossain, E., Babar, M.A., & Paik, H. (2009). Using Scrum in Global Software Development: A Systematic Literature Review. Proceedings of Fourth IEEE International Conference on Global Software Engineering, 175-184.
 5. Ipsos. (2011). Telecommuting. Retrieved from https://www.ipsos-na.com/download/pr.aspx?id=11327
 6. JALA International. (2013). What's Telework? Retrieved from http://www.jala.com/definitions.php
 7. Kaberwal, G. (2013). Managing Distributed Teams. Retrieved from http://www.scrumalliance.org/community/articles/2013/july/managing-distributed-teams
 8. Kniberg, H. (2007). Scrum and XP from the Trenches: how we do Scrum. C4Media.
 9. Polish Labour Code of 1974. Journal of Laws of the Republic of Poland 1974 No. 24, Item 141, with further amendments.
 10. Potts, E.A. (2006). Telework and Perception of Management Behavioral Effectiveness within the Information Technology Industry. ProQuest.
 11. ProofHQ. (2014). Internal Scrum Process. Internal document of ProofHQ.
 12. Rubin, K.S. (2013). Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley.
 13. Sahar, F., Raza, S.T., & Nasir, M.N. (2013). Communication Tools in Offshore Development with Scrum. IACSIT International Journal of Engineering and Technology, 5(4), 513-517.
 14. Schwaber, K. (1997). Scrum Development Process. In Sutherland, J. et al. (Eds.), OOPSLA Business Object Design and Implementation Workshop. London: Springer.
 15. Schwaber, K. (2004). Agile Project Management with Scrum. Redmond: Microsoft Press.
 16. Schwaber, K., & Beedle, M. (2001). Agile Software Development with Scrum. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 17. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2013). The Scrum Guide. Retrieved from https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/2013/Scrum-Guide.pdf
 18. Scrum Alliance. (2013). The State of Scrum: Benchmarks and Guidelines. Retrieved from http://www.scrumalliance.org/why-scrum/state-of-scrum-report
 19. Stillman, J. (2013). ProofHQ CEO: We run a remote company but I still agree with Marissa Mayer. Retrieved from http://blog.proofhq.com/proofhq-ceo-we-run-a-remote-company-but-i-still-agree-with-marissa-mayer-005358/
 20. Sutherland, J. (2004). Agile Development: Lessons Learned from the First Scrum. Cutter Agile Project Management Advisory Service: Executive Update, 5(20), 1-4.
 21. Takeuchi, H., & Nonaka, I. (1986). The New New Product Development Game. Harvard Business Review.
 22. Trocki, M. (2014). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
 23. Woodward, E., Surdek, S., & Ganis, M. (2010). A Practical Guide to Distributed Scrum. IBM Press.
 24. WorldatWork. (2013). Survey on Workplace Flexibility 2013. Retrieved from http://www.worldatwork.org/waw/adimLink?id=73898
 25. Yin, R.K. (2014). Case Study Research: Design and Methods. Los Angeles: Sage Publ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu