BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ilisio Manuel de Jesus, Bogulas Beata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Dochody z nieruchomości w budżecie gminy Grudusk
Revenue from Properities in Budget Grudusk Commune
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 63-75, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Dochody, Nieruchomości, Budżet
Income, Real estate, Budget
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wnikliwa analiza i próba oceny gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Grudusk oraz wykazanie, jak ważną rolę odgrywają dochody z nieruchomości poprzez zbadanie ich udziału w kształtowaniu się budżetu gminy. Podstawą analizy były dane pozyskane od Urzędu Gminy Grudusk, mianowicie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za lata 2004-2007, status gminy Grudusk, informacje o stanie oraz sprzedaży mienia komunalnego, wykaz gruntów komunalnych, studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz dane statystyczne GUS . Merytoryczny zakres badań obejmuje gospodarowanie nieruchomościami oraz udział dochodów z nieruchomości w dochodach własnych gminy Grudusk. Zakres przestrzenny badań obejmuje teren gminy Grudusk w woj. mazowieckim, natomiast zakres czasowy obejmuje lata 2004-2007.(fragment tekstu)

The project presents issues connected with finances of local government unit, which is a commune. The research was carried out on the example of commune in years 2004-2007. In particular, it was concentrated on own revenues as well as on their essential element, i.e. revenues connected with properties. Next research presents results of the research in which the commune's budget is analyzed revealing the structure and dynamism of the revenues (in particular) as well as the budget expenditures of the commune. Furthermore, the formation of the revenues is presented, particularly from taxation of properties in Grudusk commune. On the basis of the researches carried out in the project it has been proved that the fundamental element of revenues from properties in country communes are taxes from properties, whereas incomes from country communes are an insufficient per-cent of total revenues, and thereby make the commune dependent on national budget. The most important conclusions resulting from the researches carried out in the project concern insufficient share of own incomes in total revenues. The biggest share in total revenues had the subventions, which constituted 48% on average. The most essential influence on the amount of own revenues had the incomes from properties. Among the incomes from properties the important role had taxes from properties, whose share in this group of taxes in the researched period amounted to 18,6% on average.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej, Adamowicz M. (red.), SGGW, Warszawa 2002.
  2. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, wyd. LexisNexis, Warszawa 1997.
  3. Leksykon samorządu terytorialnego, red. M. Chmaja, Graf-Punkt, Warszawa 1999.
  4. Gilowska Z., System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, wyd. Municipium, Warszawa 1998.
  5. Owsiak S., Finanse publiczne: teoria i praktyka, PWN , Warszawa 1998.
  6. Strategia Rozwoju Gminy Grudusk do roku 2013, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 44/X/2007 Rady Gminy Grudusk z dnia 5 grudnia 2007 r.
  7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, DzU 1990 nr 16 poz. 95.
  8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 1990 nr 16 poz. 95.
  9. www.uggrudusk.bip.org.pl.
  10. http://www.ciechanow.powiat.pl/teksty/gm_grud.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu