BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strychalska-Rudzewicz Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych a ich współpraca z innymi podmiotami w procesach innowacyjnych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 177-190, wykr., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Procesy innowacyjne w przemyśle
Organisational culture, Industrial enterprises, Innovation processes in industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnych procesach gospodarczych następuje zmiana paradygmatu konkurencji opartej jedynie na rywalizacji na koncepcję konkurencji zakładającej współdziałanie rożnych jednostek, również w celach innowacyjnych. Wiele badań1, 2, 3 potwierdza znaczenie współpracy w procesach innowacyjnych (jej pogłębioną formą są klastry). Podkreśla się również, że kooperacja przedsiębiorstw zależy szczególnie od kontekstu kulturowego związanego z otwartością i skłonnością przedsiębiorstw do podejmowania współpracy w procesach innowacyjnych. Istnieje więc potrzeba identyfikacji elementów kulturowych związanych ze współpracą podmiotów w działalności innowacyjnej. Kształtowanie w przedsiębiorstwach kultury wspierającej współpracę w działalności innowacyjnej wymagać będzie m.in. porównania elementów kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach współpracujących z innymi podmiotami z elementami kultury przedsiębiorstw niedeklarujących takiej współpracy. Cel przeprowadzonych badań empirycznych miał głownie charakter poznawczy. Starano się uzyskać odpowiedź na pytanie: czy istnieje związek pomiędzy elementami determinującymi proinnowacyjną kulturę organizacyjną a współpracą przedsiębiorstw z innymi podmiotami w procesie innowacyjnym. (fragment tekstu)

Cooperation of companies is dependent on the cultural context associated with the openness to cooperate in the innovation process. The results of research carried out in 158 industrial enterprises have suggested that an organizational culture promotes innovation in companies which cooperate with other units in the innovation process. The weighted average obtained in the assessment of respondents was slightly lower for most analyzed factors determining the existence of a pro-innovation culture. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed P. K., Culture and climate for innovation. "European Journal of Innovation Management", 1998, Volume 1, Number 1
 2. Arad S., Hanson A. A., Schneider R., A framework for the study of relationships between organizational characteristics and organizational innovation. "The Journal of Creative Behavior", 1997, Volume 31, Number 1
 3. Bidault F., Despres Ch., Butler Ch., The drivers of cooperation between buyers and suppliers for product innovation. Research Policy, 1998, Vol. 26
 4. Brenner T., Innovation and Cooperation During the Emergence of Local Industrial Clusters: An Empirical Study in German. European Planning Studies, 2005, Vol. 13 No. 6
 5. Brouwer E., Kleinknecht A., Determinants of innovation: a microeconometric analysis of three alternative innovation output indicators, [w:] Determinants of Innovation the Message from New Indicators, Basingstoke, Kleinknecht A. (red.), Macmillan 1996
 6. Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa 2003
 7. Freeman C., Networks of innovators: a synthesis of research issues. Research Policy, 1991, Vol. 20
 8. Galende J., Fuente J. M., Internal factors determining a firm's innovative behaviour, Research Policy, 2003, Vol 32
 9. Grabher G., Stark D., Organising diversity: evolutionary theory, network analysis and postsocialism. Regional Studies, 1997, Vol. 31
 10. Hargadon A., Sutton R., Twoja firma też może stać się fabryką innowacji. Zarządzanie innowacją, Helion, Gliwice 2006, tłumaczenie z oryginału pt. Harvard Business Review on Innovation, Harvard Business School Press 2001
 11. Hopej-Kamińska M., Hopej M., Kamiński R., Kulturowe i strukturalne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstwa, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG: Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, Wydawnictwo UG, Sopot 2007
 12. Innovative Networks: Co-operation in National Innovation System, Proceedings, OECD, 2001
 13. Kamiński R., Spójność kultury organizacyjnej a innowacyjność przedsiębiorstwa. Rozprawa doktorska. Politechnika Wrocławska. Wydział Informatyki i Zarządzania, Wrocław 2002
 14. Liefner I., Hennemann S., Xin L., Cooperation in the innovation process in developing countries: empirical evidence from Zhongguancun, Beijing, Environment and Planning, 2006, Vol. 38 No. 1
 15. Love J. H., Roper S., The organization of innovation: collaboration, cooperation and multifunctional groups in UK and German manufacturing. "Cambridge Journal of Economics", 2004, Vol. 28, No 3
 16. Managing National Innovation Systems, OECD, Paris 1999
 17. Martins E. C., Terblanche F., Building organizational culture that stimulates creativity and innovation, "European Journal of Innovation Management", 2003, Volume 6, Number 1
 18. Morgan K., The learning region: institutions, innovation and regional renewal. Regional Studies, 1997, Vol. 31
 19. Oerlemans L. A. G., Meeus M. T. H., Innovations in economic networks in the South-East Brabant region, [w:] Faber J., Hesen A. B., 2004. Innovation capabilities of European nations. Cross-national analyses of patents and sales of product innovations, Research Policy, 1995, Vol. 33
 20. Peters T. J., Waterman R. H., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wydawnictwo "Medium", Warszawa 2000
 21. Quintana-Garcia C., Benavides-Velasco C., Cooperation, competition, and innovative capability: a panel data of European dedicated biotechnology firms. Technovation, 2004, Vol. 24
 22. Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, C. H. Beck, Warszawa 2006
 23. Sudoł S., Szymczak J., Haffer M., Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa 2000
 24. Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002
 25. Tushman M. L., O`Reilly C. A., III Winning through Innovation: A Practical Guide to Leading Organizational Change and Renewal, Harvard Business School Press, Boston 1997, MA.
 26. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm. PWN, Warszawa 2005
 27. Zduńczyk K., Blenkinsopp J., Do organisational factors support creativity and innovation in Polish firms?. "European Journal of Innovation Management", 2007, 10 (1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu