BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzempała Joanna (Akademia Morska Uniwersytet Szczeciński), Rzempała Artur (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Model analizy korzyści z inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie gminy Stawiguda
The Model of Analysis Advantage with Investment the Infrastructure on Example Populaces Stawiguda
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 87-92, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Ceny transferowe, Ocena efektywności, Outsourcing
Transfer pricing, Effectiveness evaluation, Outsourcing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce, z początkiem lat dziewięćdziesiątych, po systemowych zmianach w gospodarce i w związku z procesem prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych pojawiła się pilna potrzeba zmian struktur organizacyjnych firm. Typowe duże przedsiębiorstwo, kładące wprawdzie nacisk na działalność podstawową, ma wiele wydziałów, działów i komórek pomocniczych. Wobec coraz bardziej nasilającej się konkurencji, będącej w szczególności konsekwencją wejścia Polski do Unii Europejskiej, strategią decydującą o pozycji na rynku jest specjalizacja i rozwijanie działalności podstawowej, kosztem aktywności w obszarach pomocniczych. Strategia ta polega na przekazywaniu zakresu działalności niektórych komórek organizacyjnych wraz z pracownikami i majątkiem nowo tworzonym spółkom prawa handlowego (outsourcing kapitałowy) lub wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym (outsourcing kontraktowy).(fragment tekstu)

The text presents especially the idea of outsourcing as a form of restructuring an enterprise, which has influence on the increase of its value. Presented in this article are issues concerning the management by transfer pricing of services in capital groups, which are the as an instrument for estimate efficiency of restructuring company. The requirement to possess tax documentation is dependent on the subject and value of the transactions completed between the affiliated entities, with the contents of the tax documentation itself strictly defined. Economic practice indicates a steady increase in awareness among management of transfer pricing issues.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barowicz M., Ceny transferowe. Narzędzia optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009.
  2. Rzempała A., Rzempała J., Wojdyła Z., Ceny transferowe jako innowacyjne narzędzie planowania podatkowego w grupie kapitałowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  3. Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN , Warszawa 2004.
  4. Trocki M., Outsourcing, PWE , Warszawa 2001.
  5. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 2000 54.654 z późń. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu