BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzempała Joanna (Uniwersytet Szczeciński), Rzempała Artur (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Outsourcing kapitałowy jako droga tworzenia grup kapitałowych. Rola inwestorów strategicznych w restrukturyzacji grup kapitałowych z większościowym udziałem skarbu państwa
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 205-215, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Grupa kapitałowa, Inwestor strategiczny, Restrukturyzacja, Skarb Państwa
Capital group, Strategic investor, Restructuring, State Treasury
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiana warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, wynikająca z odejścia od gospodarki centralnie planowanej i przejścia do gospodarki rynkowej, spowodowała konieczność radykalnej restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstw. W warunkach polskich jedną z najczęściej stosowanych form restrukturyzacji organizacyjnej stał się outsourcing, definiowany jako rezygnacja z jednego lub więcej rodzajów wewnętrznej działalności przedsiębiorstwa na rzecz zlecania przez firmę całych etapów produkcji, operacji technologicznych, działalności pomocniczej wykonawcom z zewnątrz, w miarę możliwości najlepszym w danej dziedzinie. Outsourcing jest to długookresowa usługa, która umożliwia koncentrację przedsiębiorstwa wyłącznie na kluczowych obszarach działania (core competency) w celu zwiększenia jego konkurencyjności. (fragment tekstu)

The article deals with restructuring of groups using the concept of outsourcing, particularly the participation of groups from the Treasury. The first part presents a comparative analysis of two basic ways the process of outsourcing, i.e. capital outsourcing and contract outsourcing. The second part focuses on the capital outsourcing as an intermediate stage on the way to bring in strategic investors who may acquire companies arising from use of this form of restructuring. The basic stages of the process of bringing in strategic investors are presented in this article. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Friars A., Zlecanie funkcji działów pomocniczych zewnętrznemu usługodawcy, AAK, Bydgoszcz 2000
  2. Niedzielski P., Rzempała A., Usprawnienie funkcjonowania firmy poprzez outsourcing służb transportowych, Materiały konferencyjne, Szczecin 2000
  3. Nowak M., Analiza kosztów jako niezbędny etap podjęcia decyzji o outsourcingu. IIR, Warszawa 1999
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. 2007 Nr 27, poz. 177)
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. 2009 Nr 34, poz. 264)
  6. Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie. PWN, Warszawa 2004
  7. Trocki M., Outsourcing - kształtowanie przestrzeni rynkowej przedsiębiorstwa. "Marketing i Rynek" nr 8/2001
  8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 2002 Nr 110, poz. 967 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu