BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trojanek Maria (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku)
Tytuł
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny jako źródło dochodów gmin województwa pomorskiego w latach 2005-2008
Property, Agricultural and Forest Taxes as Sources ofIncome for Communes in Pomorskie (Pomeranian) Province in a Period 2005-2008
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 109-122, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Podatek od nieruchomości, Podatek rolny, Lasy, Dochody
Property tax, Agricultural tax, Forests, Income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania są rozważania dotyczące znaczenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w generowaniu dochodów gmin województwa pomorskiego w latach 2005- 2008. Ponadto w rozważaniach przedstawiono skutki obniżenia górnych stawek omawianych podatków i udzielonych ulg i zwolnień w potencjalnych1 wpływach z tych podatków.(fragment tekstu)

The research presents the significance of particular types of taxes (property, agricultural and forest tax) in generating communes' revenues in Pomorskie (Pomeranian) Province in the period 2005 - 2008. On the basis of conducted studies it was determined that property tax constitutes the most important source of own, as well as general income among the taxes concerned. Approximately every fourth zloty of own revenues amounts from property tax. Communes exercised their legal right to lower the upper tax rates and to grant tax allowances and exemptions. Due to the favourable tax regime the relatively lower income (in relation to potential income) was generated from the above mentioned taxes in rural communes(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (DzU 1990 r., nr 16, poz. 95).
  2. Ustawa z dnia 17 marca 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej (DzU 1990 r., nr 34, poz. 198).
  3. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 (DzU z 1998 r. nr 150, poz. 983, nr 162, poz. 1119, DzU z 2000 r. nr 95, poz. 1041).
  4. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 203, poz. 1966).
  5. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 1991 r., nr 9, poz. 84 z późn. zm).
  6. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (DzU z 1991 r., nr 101).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu