BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dramski Mariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Problemy wdrażania innowacji w prywatnych gabinetach lekarskich województwa zachodniopomorskiego
Some Problems Innovations Applying Private Medical Clinics in West Pomeranian Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 125-130, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Innowacje, Służba zdrowia, Województwo
Innovations, Health service, Voivodship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prywatna praktyka lekarska jest takim samym podmiotem gospodarczym jak każda inna działająca na rynku firma. Podlega ona tym samym prawom i w takim samym stopniu wpływa na wysokość produktu krajowego brutto. Oczywiście prowadzenie tego typu działalności wymaga określonych kwalifikacji i zezwoleń i pociąga za sobą określone zobowiązania podatkowe, jednakże nie to jest przedmiotem niniejszego referatu. W gabinetach lekarskich również stosuje się rozwiązania innowacyjne, mające na celu usprawnienie pracy lekarza. Stąd też występują tu analogiczne problemy jak w tradycyjnych firmach. Pierwszym rodzajem takich problemów są niewątpliwie finanse. Dochody nie zawsze pozwalają na kupno nowoczesnego sprzętu lub oprogramowania. Pojawia się też inny kłopot. Niejednokrotnie zdarza się sytuacja, w której dany podmiot może sobie pozwolić na innowacje, ale nie osiąga satysfakcjonującej stopy zwrotu. Kolejny problem to świadomość innowacyjna samych lekarzy. Niejednokrotnie nie są oni świadomi istnienia narzędzi, które mogą usprawnić ich pracę. O ile nie jest to zauważalne w kwestii sprzętu medycznego, to świadomość istnienia np. oprogramowania do zarządzania gabinetem lekarskim jest bardzo niska.(fragment tekstu)

In this paper some problems in innovations' applying in private medical clinics in West Pomerania region are described. We focused mainly on small medical businesses which employ maximum 1-2 workers(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dramski M., Czerniak J., Przetwarzanie danych w gabinecie lekarskim, Materiały VIII Sesji Naukowej Informatyki, Szczecin 2003.
  2. Dostęp polskich pacjentów do innowacji w ochronie zdrowia, Raport Grupy Roboczej na rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej, Warszawa 2008.
  3. www.polrentgen.pl - witryna internetowa firmy zajmującej się handlem urządzeniami medycznymi, stan na dzień 27.10.2009 r.
  4. www.igabinet.pl - witryna internetowa producenta platformy iGabinet, stan na dzień 27.10.2009 r.
  5. www.medimax.org.pl - witryna internetowa prywatnej kasy chorych MEDIMAX, stan na dzień 27.10.2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu