BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Norek Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza i ocena głównych determinantów rozwoju potencjału innowacyjnego w województwie zachodniopomorskim
Analysis and Assesment of the Main Determinats in the Development of the West Pomerania
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 131-142, rys.,tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Województwo, Innowacje
Voivodship, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba klasyfikacji aktualnego potencjału innowacyjnego regionu zachodniopomorskiego na tle innych regionów Polski. Na tle aktualnej sytuacji gospodarczej regionu zachodniopomorskiego (w kontekście oceny potencjału innowacyjnego) autor zaprezentuje w sposób syntetyczny wybrane aspekty determinujące rozwój potencjału innowacyjnego regionu. Z uwagi na objętość i charakter publikacji autor celowo zrezygnował ze szczegółowego opisu metodologii pomiaru oraz konstrukcji narzędzi pomiarowych czy też próby uchwycenia i oceny związków przyczynowo-skutkowych zachodzących między determinantami wpływającymi na potencjał regionu czy wykazania barier rozwoju innowacyjności w regionie. Pierwszy aspekt jest szeroko opisywany w literaturze, drugi zaś jest przedmiotem innych publikacji autora.(fragment tekstu)

It is widely recognized that, innovation is one of the key elements shaping the competitiveness of enterprises and one of the most progressive factors of development and socio-economic growth in the local and regional dimension. The importance of innovation for economic development is clearly emphasized in the creation of the economic policy of the European Union and supported by the assumptions of the Lisbon Strategy which aims is to build a European knowledge-based economy. The article described the current level of innovation will be the region of West and will be carried out to analyze and evaluate the major determinants of the development of the region.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualny stan i postulowane obszary innowacyjności i współpracy w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPS iŚ), raport z badań przeprowadzony w ramach projektu InMor, Szczecin, listopad 2006.
 2. Aktualny stan i postulowane obszary innowacyjności i współpracy w Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A., raport z badań przeprowadzony w ramach projektu InMor, Szczecin, grudzień 2006.
 3. Aktualny stan i postulowane obszary innowacyjności i współpracy w Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., raport z badań przeprowadzony w ramach projektu InMor, Szczecin, grudzień 2006.
 4. Badanie wpływu największych firm województwa zachodniopomorskiego na regionalne MŚP , ekspertyza wykonana dla celów projektu "Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim...", Szczecin, sierpień 2004.
 5. Brojak-Trzaskowska M., Uwarunkowania innowacyjności jako źródła rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Konferencja Naukowa Managament Forum 2020 "Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego", Warszawa, 14 maja 2006.
 6. Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG , G. Gorzelak (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2007.
 7. Innowacje w rozwoju przedsiębiorstw w procesie transformacji, W. Janasz (red.), Difin, Warszawa 2004.
 8. Innowacje w działalności przedsiębiorstw integracji z Unią Europejską, W. Janasz, (red.) Difin, Warszawa 2005.
 9. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE , Warszawa 2007.
 10. Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, A. Jewtuchowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 11. Kołodko G. W., Wędrujący świat, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2008.
 12. Kozioł K., Model polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2005.
 13. Niedzielski P., Downar W., Rychlik K., Innovativeness of maritime sector companies in the Westpomeranian Region, In: Knowledge and innovation processes in Central and East European economies, The Knowledge & Innovation Institute, K. Piech (ed.), Warszawa 2006.
 14. Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, Okoń-Horodyńska E. (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 15. Niedzielski P., Jaźwiński I., Absorpcja i dyfuzja innowacji jako czynnik intensyfikujący rozwój regionalny, Zeszyty Naukowe WSZ "Oeconomicus" PTE w Szczecinie "Gospodarka - rozwój i zmiany" 2002, nr 2.
 16. Niedzielski P., Jaźwiński I., Polityka regionalna i innowacje w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa zachodniopomorskiego, III Konferencja naukowa z cyklu Wiedza i Innowacje pod tytułem: "Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery", Kraków, 11 styczeń 2007
 17. Zdolności innowacyjne polskich regionów, A. Nowakowska ( red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 18. Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, A. Nowakowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 19. Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, S. Pangis-Kania, K. Piech (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, 2008
 20. Regionalny Zachodniopomorski Klaster Morski - tło, założenia, rekomendacje, ekspertyza wykonana w ramach projektu InMor, Politechnika Szczecińska, grudzień 2007.
 21. Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim opracowana w ramach projektu "Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim we współpracy z RITTS - regionu Neubrandenburg/ Greifswald w Niemczech oraz krajowymi i międzynarodowymi ekspertami" w styczniu 2005
 22. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015 przyjęta przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałą z dnia 23 października 2000.
 23. Taczała M., Trzeciak M., Jastrzębski T., Regionalny zachodniopomorski klaster morski - tło, założenia, rekomendacje. Ekspertyza wykonana w ramach projektu InMor, Politechnika Szczecińska, grudzień 2007.
 24. Przedsiębiorczość Innowacyjność Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, L. Woźniak (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.
 25. Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu