BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kałowski Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wewnętrzne determinanty inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 231-243, tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Inwestycje
Small business, Investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jest pożądany z punktu widzenia gospodarki narodowej, gdyż stabilizuje procesy gospodarcze i niejednokrotnie jest inicjatorem rozwoju całej gospodarki. Teza ta znajduje szczególnie wielu zwolenników w obecnych czasach, gdy globalna gospodarka ulega kryzysowi "finansowemu". Polska gospodarka jako jeden z nielicznych przypadków na świecie nie odnotowała spadku PKB w okresie trwania kryzysu "finansowego". Oczywiście na taką sytuację złożyły się liczne czynniki, w tym również i dynamiczny rozwój sektora MSP. Dynamiczny rozwój sektora MSP nie pozwolił jednak na eliminacje słabych stron tego sektora, tzn.: niskiej innowacyjności, niskiej dynamiki inwestycji oraz złej struktury (dominacja przedsiębiorstw handlowych). Zmiany struktury MSP należy wspomóc poprzez stymulowanie inwestycji. Sam proces stymulowania musi się jednak opierać na prawidłowo określonych determinantach inwestycji w tej grupie przedsiębiorstw. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw proces inwestycyjny nierozerwalnie łączy się z kwestią podejmowania szeregu mniej lub bardziej skomplikowanych decyzji, którą najczęściej musi podejmować sam przedsiębiorca. Biorąc pod uwagę te rozważania, celem niniejszego artykułu jest identyfikacja kluczowych wewnętrznych czynników determinujących inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach. (fragment tekstu)

The paper aims to determine the internal factors of an investment process in small and medium enterprises since the SME sector can play a very important role in overcoming the probable recession in Poland, which may result from a global financial crisis. However, the country's further development depends on investments made by entrepreneurs. Unfortunately, the process of investment in this group has a lot of internal determinants which not only support this process but also harm it. It is worth underlining that the entrepreneur's approach to take a risk and the external sources of financing matter. Moreover, an entrepreneur should represent appropriate experience to point out the right aim of investment. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka W., Wiedza w małej i średniej firmie, Zeszyty Naukowe Wiedza w Małej i Średniej Firmie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, Płock 2002, Vol. 20
 2. Bittnerowa E., Zmiana uwarunkowań rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych w Wielkopolsce, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002
 3. Bogdanienko J., Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, Dom Organizatora, Toruń 2002
 4. Costa E., Global E-commerce strategies for small businesses, The MIT Press Cambridge, Massachusetts, Londyn, England 2001
 5. Gajęcki R., Strategia rozwoju przemysłu. Prognozowanie zmian strukturalnych, PWN, Warszawa 1990
 6. Gierszewska G., Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2003
 7. Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, W. Janusz (red.), WNUS, Szczecin 2003
 8. Kałowski A., Inwestycje w sektorze małych przedsiębiorstw w Polsce - stymulatory i bariery, praca doktorska obroniona w KNoP SGH, maj 2004
 9. Kapitał Ludzki - Innowacje - Przedsiębiorczość, P. Niedzielski, K. Poznańska, K. B. Matusiak (red.), Zeszyty Naukowe nr 525, Ekonomiczne Problemy Usług nr 28, WNUS, Szczecin 2009
 10. Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w MSP, Pentor Research Group dla PARP, listopad 2007
 11. Kornecki J., Głodek P., Nowak S., Czyż P., Raport końcowy, Potencjał rozwojowy polskich MSP, GFK, PSDB, Warszawa czerwiec 2008
 12. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikroi makroekonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001
 13. Maslow A., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1996
 14. Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, Lichniak I. (red.), SGH w Warszawie, Warszawa 2009
 15. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004
 16. Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w krajach centralnej i wschodniej Europy, Piasecki B., Konieczny Z. (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 1995
 17. Zarządzanie, Aspekty psychologiczne i socjologiczne, J. Bugiel (red.), Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu