BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ropęga Jarosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Transfer wiedzy jako sposób przeciwdziałania niepowodzeniom gospodarczym firm sektora MSP
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 245-255, wykr., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Transfer wiedzy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kluczowi pracownicy
Knowledge transfer, Small business, Key employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W obecnej sytuacji gospodarczej coraz więcej uwagi jest poświęcane optymalizacji funkcjonowania zarówno firm, jak i instytucji otoczenia biznesowego. Jedną z przyczyn, która dodatkowo wzmacnia te procesy, jest ogólnoświatowe osłabienie tempa wzrostu gospodarczego. Polskie instytucje otoczenia biznesowego i polskie firmy sektora MSP są także uznawane za te, które powinny dokonać zmian w ramach procesów usprawniających ich funkcjonowanie. Szczególnie w okresie spowolnienia rozwoju gospodarczego brak zmiany sposobu zachowania uczestników rynku może powodować zjawisko niepowodzeń gospodarczych. Pomimo tego, że przyczyny tych niepowodzeń mogą wynikać z braku zmiany sposobu zarządzania firmami przez ich właścicielimenedżerów, jak i braku zmian ukształtowanych przez wiele lat relacji instytucji otoczenia biznesu w stosunku do firm, to efektem finalnym będzie wzrost niepowodzeń gospodarczych firm. Z uwagi na złożoność przyczyn tego zjawiska autor dokonał zawężenia analizowanego tematu. W wyniku tego prezentowany materiał koncentruje się głownie na fragmencie tych wydarzeń gospodarczych, które dotyczą transferu wiedzy wśród pracowników i kierownictwa firmy w układzie wielopokoleniowym. Brak działań w tym zakresie wewnątrz firmy może ją osłabić i doprowadzić w skrajnym przypadku do niepowodzenia gospodarczego. (fragment tekstu)

The process of knowledge transfer in organizations is one of the areas responsible for their future growth and development. Author points out the importance of this process to prevent the economic failures of the SME sector firms. As a result of the project CONFIDENCE OF AGING WORKERS FOR COMPETITIVENESS AND SUCCESS IN ENTERPRISES (CASE), it can show the areas in which business decisions are particularly important to prevent unintended economic failures. These areas, among others, include: security of companies, the most important skills that affect the profitability of a company, identification of the key personnel, business prospects, the future identification of the key personnel. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argenti J., Corporate collapse, McGraw - Hill, London 1976
 2. Baghai M., Coley S., White D., The Alchemy of Growth, The Orion Publishing Group Ltd, London 1999
 3. Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005
 4. Hall G., Young B., Factors Associated with Insolvency Among Small Firms, "International. Small Business Journal", 1991, 9, 2
 5. Hashi I., The Economics of Bankruptcy, Reorganisation and Liquidation: Lessons for East European Transition Economies, CASE, Warszawa 1995
 6. Healy S. B., Lynas M. G., Success and Failure in the Small Firm: An Investigation of Meaning, 20th ISBA National Conference, Belfast, November 1997
 7. Jennings P. I., Beaver G., The managerial dimension of small business failure. "Journal of Strategic Change", Vol. 4, 1995, s. 185-200
 8. Keasey K, Watson R., Non-financial Symptoms and the Prediction of Small Company Failure: a Test of Argenti's Hypotheses, "Journal of Business", Finance Accounting, Autumn 1987
 9. Knap-Stefaniuk A., Kryzys w organizacji - i co dalej?, Zarządzanie Zmianami, Biuletyn Polish Open University, nr 10 (10), październik 2007, www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn, dostęp z dn. 02.11.2007
 10. Koksal A., Arditi D., An input/output model for business failures in the construction industry. "Journal of Construction Research", Vol. 5, No 1, 2004, s. 1-16
 11. Korol T., Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2005
 12. Koźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2005
 13. Laitinen E. K., Financial ratios and different failure processes. "Journal of Business, Finance and Accounting", 1991, s. 649-673
 14. Miller D., Common Syndromes of Business Failure, Business Horizons, November 1977, s. 43-53
 15. Mittelstaedt R. E, Jak uniknąć pomyłek, które mogą zniszczyć twoją organizację, Helion, Gliwice 2006
 16. Nelton S., Ten Key Threats to Succes, Nation's Business, June 1992
 17. North D., R. Leigh, D. Smallbone, A Comparison of Surviving and Non-surviving Small and Medium Sized Manufacturing Firms in London During the 1980-s, 1991
 18. Olczak A., Kołodziejczyk-Olczak I., Leksykon Zarządzania, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2005
 19. Ooghe H., De Prijcker S., Failure process and causes of company bankruptcy: a typology, Working Paper, Universitet Gent, 2006
 20. Piasecki B., Rogut A., Smallbone D., Mocne i słabe strony małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w 1995 roku oraz rekomendacje dla polityki, USAID GEMINI-PEDS PROJECT, Łódź 1997
 21. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, Radom 2009
 22. Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 2002
 23. Sudoł S., Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji gospodarczej lat 1990-2000., Referaty Kongresowe - Sesja IV, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Zeszyt 15, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
 24. Theng Lau Geok, Boon Jasmine Lim Wang, An exploratory study of factors affecting the failure of local small and medium enterprises, Asia Pacific Journal of Management, October 1996
 25. Van Hoorn Th. P., Roots Management Services, 1991
 26. Watson, J. Everett J., Do Small Businesses Have High Failure Rates? "International Small Business Journal', 1996, vol. 34, No. 4
 27. Zelek A., Potransformacyjny kryzys polskich przedsiębiorstw, Materiały konferencyjne na ogólnopolska konferencję "Transformacja - Integracja - Globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski", Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu