BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowakowska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Budowanie regionalnych systemów innowacji-polskie doświadczenia
Building Regional Innovation Systems - The Polsih Experience
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 143-157, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Regionalne systemy innowacyjne (RSI), Innowacje
Regional Innovation System, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem prezentowanej analizy jest ocena działań podejmowanych w ramach regionalnej polityki innowacyjnej na rzecz budowania regionalnych systemów innowacji. Artykuł opisuje istotę koncepcji regionalnych systemów innowacji, by na tak zarysowanym tle problemu dokonać oceny działań i świadomości proinnowacyjnej podmiotów polityki regionalnej.(fragment tekstu)

Systemic nature is one of the most frequently exhibited features of innovation processes taking place in the modern economy. In the literature on of the most emphasized is the fact, that the process of knowledge creation and innovation is contingent upon the cooperation of many actors - it's a collective process. Innovation is a consequence of interaction of multiple actors, it is the result of a synergistic and collective action rather than individual one. Literature provides a variety of interpretations and typologies of innovation systems, but the leading role is played by national and regional systems of innovation. This papers interprets the essence of the functioning of these systems, shows their various aspects, typology as well as gaps and shortcomings in theoretical concepts. Article review the activities of the regional innovation policy to build a regional innovation systems in Poland.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amin A., An institutionalist perspective on regional economic development, "International Journal of Urban and Regional Research", No 23/1999.
 2. Asheim B., Differentiated knowledge bases and varieties of regional innovation systems, w: Innovation. The European Journal of Social Sciences, September 2007, Vol. 20, Issue 3.
 3. Bunnell, N. Coe, Spaces and scales of innovation, "Progress in Human Geography" 25/2001.
 4. Camagni R., Maillat D., Milieux innovateurs. Theorie et politiques. Oconomica Anthropos, Paris 2006
 5. Castelacci F., Grodal S., Mendonca S., Wibe M., Advances and challenges in innovation studies, "Journal of Economic Issues", No 1/ 2005.
 6. Cooke Ph., Origins of the concept, w: H.J. Braczyk, Ph. Cooke, M. Heidenreich, Regional innovation systems. The role of governances in a globalized world, University College London 1998.
 7. Cooke Ph., Uranga M. G., Etxebaria G., Regional system of innovation: an evolutionary perspectives, Environment and Planning, Vol. 30/1998.
 8. Crevoisier O., L'approche par les milieux innovateurs: etat des lieux et perspectives, Revue d'Economie Regionale et Urbaine, no 1/2001.
 9. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008.
 10. Doloreux D., Dione S., Evolution d'un systeme local d'innovation en region rural, Collection Cahiers du GRI DEQ, Universite du Quebec, 2007.
 11. Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 12. Klasik A., Kuźnik F., Region uczący się w teorii i praktyce polityki rozwoju regionalnego, w: J. Tarajkowski, L. Wojtasiewicz, Przestrzeń w polityce gospodarczej, Wyd. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2008.
 13. Lundvall B.A., National systems of innovation: towards a theory of innovation and interactive learning, London Printer 1992.
 14. Markowski T., Regionalne systemy innowacji w aspekcie Strategii Rozwoju Regionalnego Polski 2000-2005, w: J. Szlachta (red.), Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Biuletyn KPZK PAN, z. 191/2000.
 15. Massard N., Torre A., Crevoisier O., Proximite geographique et innovation, w: B. Pecqueur, Economie de proximites, J.-B. Zimmermann (red.), Hermes Science Publications, Paris 2004.
 16. Moulaert F., Hamdouch A., New views of innovation systems. Agents, rationes, networks and spatial scales in the knowledge infrastructure, "The European Journal of Social Sciences", Vol. 19, Issue 1, Mars 2006.
 17. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Matusiak K. B. (red.), Wyd. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 18. Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Nowakowska A. (red.), Wyd. Biblioteka, Łódź 2009.
 19. Zdolności innowacyjne polskich regionów, Nowakowska A. (red.), Wyd. Biblioteka, Łódź 2009.
 20. OECD Raport - Innovative clusters: drivers of national innovation systems, OEC D Publication, Paris 2001.
 21. Okoń-Horodyńska E., Narodowy system innowacji w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1998.
 22. Sokołowicz M., Region wobec procesów glokalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008
 23. Stawasz E., Uwarunkowania i przesłanki wspierania innowacji i przedsiębiorczości, w: K. Matusiak, Przedsiębiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa, E. Stawasz (red.), Łódź 1998.
 24. Sternberg R., Entrepreneurship, proximity and regional innovation systems, "Journal of Economic and Social Geography", November 2007, Vol. 98, Issue 5.
 25. Świadek A., Makrouwarunkowania funkcjonowania regionalnych systemów innowacyjnych - doświadczenia międzynarodowe, w: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, "Prace Naukowe" 2006 nr 1099.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu