BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paczoski Andrzej (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Prowadzenie polityki regionalnej wspierającej przedsiębiorczość prywatną
Managing of the Regional Policy Supporting Private Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 159-168, rys.,tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Przedsiębiorczość
Regional policy, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problem rozwoju regionalnego jest przedmiotem wielu rozważań i analiz. W pracy przedstawiono ustalony porządek tworzenia mechanizmu rozwoju regionalnego, którego kluczowym elementem jest dokument strategii rozwojowej samorządu terytorialnego. Zwrócono szczególną uwagę na kwestie tworzenia sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości prywatnej w ramach polityki regionalnej i lokalnej.(fragment tekstu)

Paper concerns the problem how tu build an effective mechanism of the regional development chich suport private enterprises. One of the most important step is decentralization the territorial administration of the country. Then the author considers phases of managing the process of the regional development. The significant problem of this process is forming the strategy for regional and local development. Every of these factors in regional development need paying attention on private enterprises, which are the most important parts of regional and local economy. Support the private business is the key to success in regional and local economic policy.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Angowski M., Ocena działalności władz samorządowych w zakresie wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 3, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  2. Brol M., Decentralizacja a efektywność sektora publicznego, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 3, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  3. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo CeDeWu.PL, Warszawa 2007.
  4. Fredrikson C., Rozwój regionalny w świecie globalnej konkurencji - potrzeba nowej strategii, "Regiony MBA" 1/98.
  5. Fundusze strukturalne i polityka regionalna UE , red. K.A. Wojtaszczak, Oficyna Wydawnicza ASS PRA - JR, Warszawa 2004.
  6. Łokucijewski K., Wartości i funkcje łączone ze zjawiskiem samorządności terytorialnej w anglosaskich naukach społecznych, "Studia Europejskie" tom II , Toruń 1998.
  7. Nawrocki R., Marketing a strategie rozwoju polskich gmin, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 3, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  8. Polityka ekonomiczna, red. A. Fajferek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
  9. Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
  10. Woźniak J., Metodyka budowania strategii regionalnych, "Regiony MBA" 1/98.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu