BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moszyński Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wybrane reguły fiskalne w Szwajcarii i Republice Federalnej Niemiec - droga ku zrównoważonym finansom publicznym?
Fiscal Policy Rules in Switzerland and in the Federal Republic of Germany - a Way to the Balanced Public Finances?
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2009, t. 40, s. 113-129, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Unia walutowa, Polityka fiskalna, Deficyt budżetowy, Dług publiczny, Finanse publiczne, Reguły fiskalne
Currency union, Fiscal policy, Budget deficit, Public debt, Public finance, Fiscal rules
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szwajcaria, Republika Federalna Niemiec (RFN)
Switzerland, Federal Republic of Germany (FRG)
Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy funkcjonowania reguł fiskalnych. Opracowanie otwierają rozważania dotyczące ekonomicznego sensu ograniczania swobody polityki makroekonomicznej i skuteczności takich instytucji budżetowych. W dalszej kolejności omówiono reguły sformułowane w traktacie z Maastricht oraz przybliżono doświadczenia szwajcarskiego hamulca długu publicznego, będącego punktem odniesienia dla wprowadzanych w 2009 r. uregulowań w Niemczech. Oba rozwiązania są nakierowane na zdyscyplinowanie finansów publicznych przy zachowaniu pewnej elastyczności i pozostawienia pola manewru w polityce rządu. (abstrakt oryginalny)

In response to the deterioration in public finances, Switzerland has introduced an institutional innovation - a constitutionally established public debt brake. Germany's new fiscal rule passed by the parliament in 2009 is based on the Swiss model. Both solutions are aimed at reduction of governmental deficits and focused on bringing public finances back into balance. At the same time, built-in mechanisms should help to avoid the main disadvantage of such restrictions - the loss of flexibility of fiscal policy. In this sense the new fiscal institutions may turn out to be the golden mean. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., Perotti R. (1996), Budgets Deficits and Budget Institutions, International Monetary Fund, "IMF Working Paper", No. 52.
 2. Beljean T. (2001), Schuldenbremse - konjunkturverträgliche Konsolidierung des Bundeshaushalts, "Die Volkswirtschaft, Das Magazin für Wirtschaftspolitik", Nr 11.
 3. Colombier C., Frick A. (2000), Überlegunegen zur Schuldenbremse, Zürich, dostępny pod http://www.kof.ethz.ch/pdf/schuldenbremse.pdf/ (28.06.2009).
 4. Bundesgesetz über den eidgenössischen Finanzhaushalt vom 7. Oktober 2005.
 5. Bundesministerium der Finanzen, http://www.bundesfi nanzministerium.de (17.06.2009).
 6. Danninger S. (2002), A New Rule: "The Swiss Debt Brake", International Monetary Fund "IMF Working Paper", No. 18.
 7. DeGrauwe P. (2003), Unia walutowa, PWE, Warszawa.
 8. Eichengreen B. (1990), One Money for Europe?, "Economic Policy", No. 10.
 9. Eidgenössisches Finanzdepartement, Die Schuldenbremse, http://www.efd.admin.ch (20.06.2009).
 10. Fuest C., Thöne M. (2009), Reform des Finanzföderalismus in Deutschland, Stiftung Marktwirtschaft, Kleine Handbibliothek, Band 37, Berlin.
 11. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland.
 12. Hallerberg M., von Hagen J. (2006), Organizacja procesu budżetowego w Polsce, Ernst&Young, Program Sprawne Państwo, Warszawa.
 13. Hagen von J., Hallett A. H., Strauch R. (2001), Budgetary Consolidation in EMU, "Economic Papers", No. 148.
 14. Horn G. (2009), Schuldenbremse untaugliches Instrument, "Wirtschaftsdienst", Nr 6.
 15. Institut für Makroökonomie und Wirtschaftsforschung (2008), Die Schuldenbremse - eine Wachstumsbremse?, Hans-Böckler-Stiftung, Report nr 29, 2008, http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_29_2008.pdf (20.06.2009).
 16. Karnowski J. (2006), Polityka gospodarcza Hiszpanii, Portugalii i Grecji na drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, "Materiały i Studia", z. 199, Warszawa.
 17. Kopits G., Symansky S. (1998), Fiscal Policy Rules, International Monetary Fund, "Occasional Paper", No. 192, Washington.
 18. Latoszek E. (2007), Integracja europejska, mechanizmy i wyzwania, Książka i Wiedza, Warszawa.
 19. Steinbrück P. (2009), wystąpienie w Bundestagu, 29.05.2009, Bundestag beschließt neue Finanzverfassung, http://www.bundesfinanzministerium.de (4.06.2009).
 20. Wyplosz Ch. (2002), Fiscal Policy: Rules or Institutions?, Paper prepared for the April 16, 2002 meeting of the Group of Economic Analysis of the European Commission.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.010
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu