BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerzak Adam P. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wpływ polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych na powstanie przyczyn światowego kryzysu gospodarczego z roku 2008
The Influence of Monetary Policy in United States on Sources of Global Economic Crisis in 2008
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2009, t. 40, s. 131-146, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Przyczyny kryzysu, Kryzys gospodarczy, Polityka pieniężna
Financial crisis, Causes of crisis, Economic crisis, Monetary policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza przyczyn globalnego kryzysu gospodarczego, który rozwinął się na przełomie 2008 i 2009 r. W opracowaniu postawiono następującą hipotezę badawczą: kluczowym czynnikiem sprawczym kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych, który później doprowadził do globalnego spowolnienia w sferze realnej w wymiarze międzynarodowym, była zbyt ekspansywna polityka monetarna Rezerwy Federalnej; ekspansja monetarna w warunkach nieefektywności państwa w zakresie kreowania porządku instytucjonalnego rynków finansowych skutkowała narastaniem bąbli spekulacyjnych na rynkach aktywów, których pęknięcie stało się przyczyną globalnej recesji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyze the sources of current global economic crisis. The following thesis was presented in this article. The main cause of the financial crises in the United States, which have resulted in global recession in the real economy, should be attributed to very expansive monetary policy of the Federal Reserve. The expansionary monetary policy in the reality of ineffectiveness of government in building effective rules of financial market resulted in growing some speculative bubbles in the market of financial assets and real estate market. Bursting of these bubbles has resulted in global recession. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak A. P. (2009a), Przegląd i wstępna ocena teoretycznych stanowisk dotyczących źródeł globalnego kryzysu gospodarczego, [w:] S. Antkiewicz, M. Pronobis (red.), Gospodarka w warunkach kryzysu, CeDeWu, Warszawa.
 2. Balcerzak A. P. (2009b), Monetary Policy Under Conditions of NAIRU "Flattening", "Olsztyn Economic Journal", 4(1).
 3. Barro R. J. (2003), Nic świętego. Ekonomiczne idee na nowe Millenium, CeDeWu, Warszawa, 182-183.
 4. Blanchard O. (1997), Is There a Core of Usable Macroeconomics?, "American Economic Review", 87(2), s. 244.
 5. Board of Government of the Federal System, http://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/statisticsdata.htm (25.03.2009).
 6. Deutsche Bank Research, http://www.dbresearch.de/ (25.03.2009).
 7. Kohn D. L. (2005), Imbalances in the U.S. Economy, Remarks At the 15th Annual Hyman P. Minsky Conference, The Levy Economics Institute of Bard College, Annandale-on-Hudson, New York April 22; http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2005/20050422/default.htm (16.06.2009 r.)
 8. Kurach R., Stelmach J. (2009), Polityka pieniężna wobec zjawiska baniek spekulacyjnych, [w:] M. Noga, K. Stawicka (red.), Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie, CeDeWu.Pl, Warszawa, 29-38.
 9. Krześniak A. (2009), Od niepełnego instrumentu do załamania rynku - wybrane uwarunkowania kryzysu kredytowego, "Equilibirum", nr 1(2), 29-38.
 10. Lansing K. J. (2007), Asset Price Bubbles, "FRBSF Economic Letter", 2007-32, October 26, s. 1.
 11. Lutkowski K. (2006), Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej, "Ekonomista", nr 4, 425-472.
 12. Mankiw N. G. (2001), U.S. Monetary Policy During the 1990s, NBER Working Paper Series, Working Paper 8471, September.
 13. Mises L. von (2007), Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007, 457-492.
 14. Mishkin F. S. (2007), Will Monetary Policy Become More of a Science?, NBER "Working Paper" Series, "Working Paper" 13 566, October.
 15. Moszyński M. (2007), Wybrane aspekty nierównowagi globalnej - przyczyny i możliwe konsekwencje, "Toruńskie Studia Międzynarodowe", nr 1(1), 97-114.
 16. Moszyński M. (2009), Jakość informacji na rynku finansowym w kontekście kryzysu finansowego, "Ekonomia i Prawo", t. 5, cz. 1, s. 48.
 17. Narodowy Bank Polski (2009), Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa, 346-347, 398-408.
 18. Orphanides A. (2002), Monetary-Policy Rules and the Great Inflation, "American Economic Review", 92(2). DOI: http://dx.doi.org/10.1257/000282802320189104.
 19. Rothbard M. N. (2000), America's Great Depression, Mises Institute, 3-36.
 20. Rybiński K. (2006), Globalne nierównowagi, "Ekonomista", nr 4, 475-526.
 21. Rybiński K. (2007), Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring - globalne nierównowagi- polityka pieniężna, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 253.
 22. Rybiński K. (2008), Obecny kryzys finansowy i jego skutki dla Polski, Rana Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 27 listopad (niepublikowany maszynopis).
 23. Shiller R. J. (2006), Asset Prices, Monetary Policy and Bank Regulation, Chicago Fed Bank Structure Conference, May 19.
 24. Taylor J. B. (1999), The Robustness and efficiency of monetary policy rules as guidelines for interest rate setting by the European central Bank, "Journal of Monetary Economics", 43(3), 655-697.
 25. Taylor J. B. (1993), Discretion Versus Policy Rules in Practice, Carnegie-Rochester "Conference Series on Public Policy", 39, s. 202.
 26. Truman E. (2005), Postponing global adjustment: An Analysis of the Pending Adjustment of Global Imbalances, Institute for International Economics, "Working Paper", No. 6.
 27. Więznowski A. (2009), Monetarne przyczyny kryzysu finansowego w USA 2007/2008, [w:] M. Noga, K. Stawicka (red.), Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie, CeDeWu.Pl, Warszawa, s. 156.
 28. Wright R.E. (2008), Financial crisis and reform: Looking Back for Clues for the Future, "The Mckinsey Quarterly", December, 1-2. The Influence of Monetary Policy in United States on Sources of Global Economic Crisis in 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.011
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu