BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolarek Małgorzata (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Znaczenie zmian innowacyjnych w kontekście strategii małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 269-278, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Innovations, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną z cech współczesnego świata jest wzrost znaczenia rożnego rodzaju zmian, w tym zmian o charakterze innowacyjnym zarówno dla samego przedsiębiorstwa, jak i dla całej gospodarki. Innowacje uznawane są za element przedsiębiorczości i mają strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstwa, w tym również małego i średniego. Otoczenie, w jakim funkcjonują małe i średnie firmy oraz jego rosnąca zmienność i złożoność, sprawia, iż aby pokonać konkurencję, muszą one poszukiwać rożnych możliwych strategii zapewniających sukces rynkowy. W przypadku tego typu firm o rozwoju i wzroście konkurencyjności decyduje głownie znajomość rynku i potrzeb klientów. Dlatego ich szanse związane są ze zorientowaniem na klienta, zaspakajaniem jego potrzeb oraz takim wyborze niszy rynkowej, która nie jest atrakcyjna dla silniejszych konkurentów. Firmy te muszą więc ciągle redefiniować swoje postępowanie, zmieniać procesy i produkty. Powoduje to, że innowacje stają się coraz częściej priorytetem strategicznym. Uważa się je za najistotniejszy element strategii wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od skali i zakresu prowadzonej działalności1. Zlekceważenie działania w tym zakresie może oznaczać wzrost ryzyka utraty pozycji rynkowej. (fragment tekstu)

Introducing changes allows enterprises to gain and maintain their advantage over competitors. Undertaking innovative activity by small and medium-sized enterprises in a dynamically changing environment is one of the best ways of surviving and succeeding on the market. Innovations are considered as the most effective means of achieving, maintaining and improving an enterprise's position on the market. The paper presents the results of research on innovative changes in the context of operation strategies pursued by small and medium-sized enterprises running their business activity in the area of Zagłębie Dąbrowskie. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Janasz W. (red.), WNUS, Szczecin 2003
  2. Krupski R., Planowany czy nieplanowany rozwój małych firm. Co z teorią zarządzania strategicznego. "Przegląd Organizacji" 3/2005
  3. Martin M., Staniec I., Bariery współpracy MSP prowadzących działalność badawczorozwojową z instytucjami finansowymi w regionie łódzkim. "Przegląd Organizacji" 1/2008
  4. Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia, Skłodowski H., Stawasz E. (red.), Wydawnictwo UŁ, Fundacja Inkubator w Łodzi, Łódź 2002
  5. Smith H. L., Dickson K., Smith S. L., There are two sides to every story: Innovation and collaboration within networks of large and small firms. "Research Policy" October 1991, vol. 20, No 5
  6. Smolarek M., Rola strategii małych firm powiatu częstochowskiego w aspekcie badań własnych, [w:] Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, S. Banaszak, K. Doktór (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2009
  7. Sudolska A., Glabiszewski W., Bariery innowacyjności przedsiębiorstw regionu kujawskopomorskiego. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 5/2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu