BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapińska Justyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Przyczyny rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej w nowych teoriach handlu międzynarodowego
The Reasons for Development of Intra-Industry Trade in Modern Theory of International Trade
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2009, t. 40, s. 147-161, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Handel wewnątrzgałęziowy, Konkurencja monopolistyczna
International trade, Intra-industry trade, Monopolistic competition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono przyczyny rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego na gruncie nowej teorii handlu międzynarodowego. W nowszym podejściu do modelowania przyczyn specjalizacji i handlu międzynarodowego odchodzi się od idei przewag komparatywnych oraz doskonale konkurencyjnych struktur rynkowych. Za główną przyczynę prowadzenia wymiany uznaje się natomiast istnienie takich niedoskonałości rynku, jak różnicowanie produktów oraz obecność rosnących korzyści skali. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to show the reasons for development of intra-industry trade. Intra-industry trade is defined as the simultaneous export and import of commodities of the same industry group. The paper concentrate on modern theory of international trade. Modern trade theory places significant weight on economies of scale and product differentiation in explaining the structure of foreign trade. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alberciak P. (2000), Korzyści skali - zależności teoretyczne, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", 2(7), 104-113.
 2. Balassa B. (1966), Tariff Reductions and Trade in Manufactures Among the Industrial Countries, "The American Economic Review", 56, 466-473.
 3. Bernhofen D. M. (1999), Intra-Industry Trade and Strategic Interaction: Theory and Evidence, "Journal of International Economics", 47, 225-244.
 4. Blaug M. (1994), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.
 5. Brander J. A. (1981), Intra-Industry Trade in Identical Commodities, "Journal of International Economics", 11, 1-14.
 6. Brander J. A., Krugman P. R. (1983), A 'Reciprocal Dumping' Model of International Trade, "Journal of International Economics", 15, 313-321.
 7. Budnikowski A. (2001), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Cieślik A. (2002), Handel wewnątrzgałęziowy Polski z krajami Unii Europejskiej w świetle teorii Chamberlina-Heckschera-Ohlina, "Ekonomista", nr 3, 379-395.
 9. Cieślik A. (2000), Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, PWN, Warszawa.
 10. Czarny E. (2002), Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 11. Czarny E., Rusinowska A. (2001), Handel wewnątrzgałęziowy a oligopol Cournota, "Bank i Kredyt", nr 3, 70-79.
 12. Eaton J., Kierzkowski H. (1982), Oligopolistic Competition, Product Variety and Entry Deterrence, "Discussion Paper", No. 423, August, Yale University, New Haven.
 13. Gabszewicz J. J., Thisse A. F. (1979), Price Competition, Quality and Income Disparities. "Journal of Economic Theory", 20, 340-359.
 14. Gabszewicz J. J., Shaked A., Sutton J., Thisse A. F. (1981), International Trade in Differentiated Products, "International Economic Review", 22, 527-533.
 15. Helpman E., Krugman P. R. (1985), Market Structure and Foreign Trade, Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge Massachusetts.
 16. Krugman P. R. (1979), Increasing Returns Monopolistic Competition and International Trade, "Journal of International Economics", 9, 469-479.
 17. Krugman P. R. (1980), Scale Economies, Product Differentiation and the Pattern of Trade, "The American Economic Review", 70, 950-959.
 18. Lancaster K. (1975), Socially Optimal Product Differentiation, "The American Economic Review", 65, 567-585.
 19. Lancaster K. (1980), Intra-Industry Trade under Perfect Monopolistic Competition, "Journal of International Economics", 10, 151-175.
 20. Misala J. (1990), Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 21. Perloff J. M., Salop S. C. (1985), Equilibrium with Product Differentiation, "Review of Economic Studies", 52, s. 107-120.
 22. Romanowski G. (1999), Statyczne korzyści ze skali produkcji, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 40, 151-167.
 23. Shaked A., Sutton J. (1984), Natural Oligopolies and International Trade, [w:] H. Kierzkowski (red.), Monopolistic Competition and International Trade, Clarendon Press, Oxford.
 24. Verdoorn P. J. (1960), The Intra-Bloc Trade of Benelux, [w:] Robinson E. A. G. (red.), The Economic Consequences of the Size of Nations, St. Martin's Press, New York.
 25. Zielińska-Głębocka A. (1991), Teorie międzynarodowej specjalizacji wewnątrzgałęziowej i handlu towarami przemysłowymi między krajami uprzemysłowionymi, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 26. Zielińska-Głębocka A. (1996), Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 27. Zielińska-Głębocka A. (1997), Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.012
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu