BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pater Robert (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland), Harasym Rusłan (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland), Skica Tomasz (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland)
Tytuł
Index of Regional Economic Development : Some Considerations and the Case of Poland
Wskaźnik rozwoju gospodarczego województw
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2015, nr 1, s. 54-85, rys., tab., aneks, bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Rozwój regionalny, Mierniki wzrostu gospodarczego
Economic development, Regional development, Economic growth indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaproponowano miernik rozwoju społeczno-gospodarczego województw o postaci wskaźnika wielokomponentowego. Miernik obejmuje następujące obszary: technologia, infrastruktura, kapitał ludzki i kapitał społeczny, które definiowane są przez wiele innych wskaźników. Posiada on znaczące przewagi w stosunku do najczęściej stosowanego wskaźnika PKB per capita. Dane statystyczne, na podstawie których jest tworzony, są powszechnie dostępne i ze znacznie mniejszym opóźnieniem niż PKB na poziomie regionów. Wskaźnik ten pozwala ująć czynniki gospodarcze związane z długookresowym wzrostem gospodarczym, jak i efekty zewnętrzne, takie jak zmiany społeczne oraz zanieczyszczenie środowiska i inne. Zaproponowana konstrukcja wskaźnika obejmuje elementy wskaźników jakości życia, popularnych na poziomie krajów, jednak uwzględnia również czynniki niezbędne dla rozwoju gospodarek, a prowadzące do wzrostu wydajności pracy. Autorzy stoją na stanowisku, że takie ujęcie jest niezbędne w dobie problemów gospodarek z długookresowym wzrostem gospodarczym, wpływającym na ich rozwój. W artykule dokonano analizy empirycznej zaproponowanego miernika w odniesieniu do województw w latach 2009-2011. Stwierdzono podobieństwa, ale również wyraźne dywergencje wartości zaproponowanego wskaźnika w przekroju województw w stosunku do PKB per capita. Bazując na powyższych ustaleniach, dokonano także analizy przyczyn takiego stanu rzeczy. (abstrakt oryginalny)

A measure of economic development for regions is proposed in the form of a multicomponent index. This measure is composed of the following aspects: technology, infrastructure, human capital and social capital and defied by an array of indicators. Such a measure has significant advantages over the most commonly used indicator of GDP per capita. The statistical data based on which it is built are freely available and with a much shorter time lag than GDP at the regional level. This indicator makes it possible to depict economic factors behind long-run economic growth as well as to include less measurable factors such as social change, environmental degradation, etc. On the one hand, the proposed indicator comprises symptoms of the quality of life, and on the other hand, it includes factors which are essential for long-run economic growth and productivity. The authors show usefulness of such an indicator for policy formulation, which is rarely pointed out in the case of other indexes and is especially important at a time when long-run economic growth, and also development, in high-developed countries is endangered. The authors also discuss some general aspects of constructing indexes of economic development for regions, e.g., the often omitted problem of inclusion of cyclical indicators in the indexes of development. Empirical analysis of the proposed indicator is made for the NUTS-2 regions of Poland for the years 2009-2011. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anand S., Ravallion M. (1993). Human development in poor countries: On the role of private incomes and public services. Journal of Economic Perspectives, 7(1), 133-150.
 2. Ariaf S. (1981). Regional disparities in Malaysia. Social Indicators Research, 11(3), 259-260.
 3. Baxter M., King R. (1999). Measuring Business Cycles: Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series. Rev Econ Statist 81, 575-593.
 4. Booysen F. (2002). An overview and evaluation of composite indices of development. Social Indicators Research, 59(2), 115-151.
 5. Burda M., Wypłosz C. (2012). Macroeconomics: A European Text. Oxford: Oxford University Press.
 6. Cronbach L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334.
 7. Czapiński J., Panek T. (2010). Social Diagnosis 2009. The subjective quality and objective conditions of life in Poland. Report. The Council of Social Monitoring, Warsaw.
 8. Czapiński J., Panek T. (2011). Social Diagnosis 2011. Objective and subjective quality of life in Poland. Contemporary Economics, 5(3), 196.
 9. Diener E., Suh E. (1997). Measuring quality of life: Economic, social, and subjective indicators. Social Indicators Research, 40(1-2), 189-216.
 10. Elkan W. (1995). An Introduction to Development Economics. London: Harvester Wheatsheaf.
 11. Ewusi K. (1976). Disparities in levels of regional development in Ghana. Social Indicators Research, 3(1), 80-83.
 12. Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and user guide (2008), OECD.
 13. Hollanders H., Tarantola S., Loschky A., (2009). Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009. Methodology report. Pro Inno Europe, http://www.proinno-europe.eu/sites/default/files/page/10/03/RIS_2009_Methodology_report.pdf. Accessed 5 January 2013.
 14. Hopkins M. (1991). Human development revisited: A new UNDP report. World Development, 19( 10), 1469-1473.
 15. Krajowy raport o rozwoju społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny (2012). Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa.
 16. Kupiec L. (2008). Jaki rozwój? In: A. Bocian, Rozwój regionalny a rozwój zrownoważony, Białystok: University of Białystok, 22.
 17. Lawn P. (2007). What value is gross domestic product as a macroeconomic indicator of national income, well-being, and environmental stress? International Journal of Ecological Economics and Statistics, 8(S07), 22-43.
 18. Lind N.C. (1992). Some thoughts on the Human Development Index. Social Indicators Research, 27(1), 89-101.
 19. Lucas R.E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
 20. Michalos A.C. (2007). Connecting Communities with Community Indicators. Paper prepared for the conference on Measuring and Fostering the Progress of Societies, Second OECD World Forum on Statistics, Knowledge and Policy. Istanbul, 3-4.
 21. McGillivray M. (1991). The Human Development Index: Yet another redundant Composite Development Indicator? World Development, 19(10), 1461-1468.
 22. Michałek J., Zarnekow N. (2011). Application of the Rural Development Index to Analysis of Rural Regions in Poland and Slovakia. Social Indicators Research, 105(1), 1-37.
 23. Mills T.C. (2003). Modelling Trends and Cycles in Economic Time Series. New York: Palgrave Macmillan.
 24. Nunnaly J. (1978). Psychometric theory, New York: McGraw-Hill.
 25. Ogwang T., Abdou A. (2003). The choice of principal variables for computing some measure of human well-being. Social Indicators Research, 64(1), 139-152.
 26. Ohlan R. (2012). Pattern of Regional Disparities in Socio-economic Development in India: District Level Analysis. Social Indicators Research, doi: 10.1007/s11205-012-0176-8
 27. Perthel D. (1981). Laws of Development, Indicators of Development, and their Effects on Economic Growth, Doctoral Thesis, University of Amsterdam, Amsterdam, 6-7.
 28. Ram R. (1982). Composite indices of physical quality of life, basic needs fulfilment, and income: a principal component representation. Journal of Development Economics 11(2), 227-247.
 29. Ray D. (1998). Development Economics, Princeton: Princeton University Press.
 30. Romer D. (2011). Advanced Macroeconomics, New York: McGraw-Hill/Irwin.
 31. Romer P.M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5), S71-S102.
 32. Roszkowska E., Karwowska R. (2014). Wielowymiarowa analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku. Economics and Management, 1.
 33. Slottje D.J. (1991). Measuring the quality of life across countries. Review of Economics and Statistics, 73(4), 684-693.
 34. Srinivasan T.N. (1994a). Data base for development analysis: An overview. Journal of Development Economics, 44(1), 3-27.
 35. Srinivasan T.N. (1994b). Human development: A new paradigm or reinvention of the wheel? American Economic Review, 84(2), 238-243.
 36. Stewart F. (1985). Planning to Meet Basic Needs. London: Macmillan, 1-66.
 37. Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress; http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf. Accessed 10 September 2014.
 38. Streeten P. (1994). Human development: Means and ends. American Economic Review, 84(2), 236.
 39. Streeten P. (1995). Human development: The debate about the index. International Social Science Journal, 143(1), 26.
 40. Taylor J.E., Lybbert T. (2012). Essentials of Development Economics. Berkeley: Arc Light Books and RebelText, chapter 6.
 41. Business Cycle Indicators Handbook (2001), The Conference Board, New York.
 42. The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital (2001). OECD, Paris
 43. Todaro M.P. (1989). Economic Development in the Third World. New York: Longman, 108-113.
 44. Uzawa H. (1965). Optimum Technical Change in An Aggregative Model of Economic Growth. International Economic Review, 6(1), 18-31.
 45. Van den Bergh J.C.J.M. (2007). Abolishing GDP. In: Tinbergen Institute Discussion. Paper 07-019/3. Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2-10.
 46. Wskaźnik zrównoważonego rozwoju (2011). GUS, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu