BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedzielski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Innowacje organizacyjno-menedżerskie w sektorze usług jako narzędzie Kształtowania konkurencyjności - studium przypadku w transporcie kolejowym
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 289-295, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Innowacje, Usługi, Konkurencyjność, Transport kolejowy
Innovations, Services, Competitiveness, Railway transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
"Nowe - to całkiem zapomniane stare" Jacques Peuchet (1758-1830) Klasyczne teorie międzynarodowego handlu mówią, iż przewaga konkurencyjna tkwi w czynnikach takich jak ziemia, siła robocza, zasoby naturalne, wielkość populacji. Z czasem zaczęto podkreślać rolę przedsiębiorczości i innowacyjności, służącej za motor dla rozwoju i postępu [Schumpeter] oraz konieczność istnienia takich faktorów, jak technologia, innowacja oraz zwiększania know-how [Solow]. Zainteresowanie tematem zmian innowacyjnych w obrzarze usługowym, wykorzystanie innowacji do kreowania konkurencyjności tego sektora gospodarki podniosło znaczenie usług spowodowane jego rozwojem w gospodarce. Nastąpiło intensywne skierowanie uwagi na sektor usług, zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym, analizę interakcji z klientem, i podobnymi aspektami związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa usługowego. Pewne przesunięcie ciężaru postrzegania zjawisk innowacyjnych z obszarów ściśle technologicznych w kierunku obszarów bardziej miękkich, jak marketing czy organizacja i zarządzanie, umożliwiało ich analizę także w sektorze usługowym, w którym zmiany o tym charakterze są zdecydowanie bardziej powszechne. Odzwierciedleniem sytuacji był podział innowacji zaproponowany w 1997 roku przez F. Gallouja i O. Weinsteina którzy, obok innowacji radykalnych rozróżnili także innowacje dostosowawcze, innowacje przyrostowe, innowacje ad hoc, innowacje rekombinowane oraz innowacje normalizujące. (fragment tekstu)

The competitive advantage of enterprises, regions, industries and the whole economies results from on resources, institutional and organizational structures, engaging in the long-term activities with a focus on knowledge creation, expanding into new markets, export promotion and stakeholder relationship management. The success of both a country and an enterprise depends largely on innovation capability, people's creativity. In the third quarter of 2006 was introduced an innovation in using old tools (such as charges, timetable, an existing transport infrastructure, and track buses bought a few years earlier), which was aimed at gaining a new quality of passenger transport services. This innovation reversed the declining trend in the volume of passengers as well as in revenues. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Galluoj F., Weinstein O., Innovation in services. Research Policy, 1997
  2. Grzywacz W., Burniewicz J., Ekonomika transportu, WKŁ, Warszawa 1989
  3. Howells J., Innovation and Services: New conceptual frameworks, CRIC The University of Manchester & UMIST, CRIC Discussion Paper No 38, August 2000
  4. Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, WUG, Gdańsk 2007
  5. Mendyk E., Ekonomika i organizacja transportu, WSL, Poznań 2002
  6. Szukalski S. M., Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług. "Handel wewnętrzny" nr 4-5, 2004
  7. Tomanek R., Funkcjonowanie transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004
  8. Żmuda M., Taryfa jako narzędzie innowacji na przykładzie kolejowych przewozów pasażerskich na linii Goleniów - Kołobrzeg, Praca dyplomowa napisana w Katedrze Efektywności Innowacji pod kierunkiem dr hab. prof. US Piotra Niedzielskiego, Szczecin 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu