BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaszewska Hanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Telepraca - szanse i zagrożenia
Telecommuting - Chances and Threats
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2009, t. 40, s. 179-189, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Telepraca, Elastyczność zatrudnienia
Teleworking, Flexible employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest telepraca stanowiąca specyficzną formę zatrudnienia nietypowego. W artykule zawarto analizę jej uwarunkowań, form, zalet i ograniczeń. (abstrakt oryginalny)

Increasingly difficult conditions and competition in the global marketplace coexisting with the development of modern computer and communications technologies requires enterprises to embrace employment flexibility. The specific and still relatively seldom applied form of untypical employment is telecommuting. The article contains details about the author's formulation of its specific features, advantages and conditions of implementing telecommuting from the worker's, the employer's and the economic perspective. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czobot A. (2004), Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, PWN, Warszawa.
 2. GUS (2008), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Warszawa.
 3. Kryńska E. (2001), Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 4. Machol-Zajda L. (2007), Elastyczne formy pracy - poradnik dla pracodawcy, Wydawnictwo WSE, Białystok.
 5. Matczewski A. (2003), Praca i zarządzanie w sieciach, [w:] A. Matczewski (red.), Praca i zarządzanie w sieciach, Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy.
 6. Najmiec A. (2003), Psychologiczne, społeczne i organizacyjne uwarunkowania telepracy, "Bezpieczeństwo Pracy", nr 1, 20-22.
 7. Nilles J. (2003), Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, WNT, Warszawa.
 8. Szewczyk A. (2004), Informacja w walce z bezrobociem, PWN, Warszawa.
 9. Toffler A. (1986), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 10. Toffler A., Toffler H. (1995), Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka, Poznań.
 11. Wiśniewski J. (2007), Zatrudnianie pracowników w formie telepracy, TNOiK, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu