BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębski Marek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - szanse i zagrożenia
Professional Rehabilitation of Handicapped Persons - Chances and Threats
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2009, t. 40, s. 205-213, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Rehabilitacja niepełnosprawnych, Świadczenia rehabilitacyjne, Rehabilitacja zawodowa, Zatrudnienie niepełnosprawnych
Disabled people, Rehabilitation of disabled persons, Rehabilitation benefits, Vocational rehabilitation, Disabilities employment activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera wyniki badań ankietowych dotyczących poczucia integracji z resztą społeczności organizacji osób niepełnosprawnych oraz ich ocenę jakości i dostępności świadczonych im usług medycznych i rehabilitacyjnych oraz potrzeby zwiększenia ich zakresu poprzez zaangażowanie w to przedsięwzięcie pracodawców. (abstrakt oryginalny)

It is undisputed that there is a need to build comfort into the lives of handicapped people through professional rehabilitation. Doing so requires creating, among other things, workplace protection rules for the handicapped. Many controversies grow around these rules. Investigations show unfriendly attitudes towards rules that enable handicapped persons' to become fully efficient. The article contains the results of a questionnaire concerning handicapped people's feelings of integration with the rest of community or organization, as well as their opinion of quality and the accessibility of the medical services and rehabilitation provided. It also asked about the need to increase the scope of the rules through the employers' involvement. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczyński A. (2002), Praca i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, "Polityka Społeczna", 9, 13-14.
  2. Borkowska S., Frąckiewicz L. (2005), Niepełnosprawność a praca, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
  3. Bulenda T. (1993), Ludzie niepełnosprawni w środowisku społecznym, IFiS PAN, Warszawa.
  4. Majewski T. (1996), Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie zawodowe osób niepełnosprawnych dla pracowników terenowych, KIG-R, Warszawa.
  5. Standing G., Nesporona A., Cichoń M. (1996), Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w okresie transformacji, Interart, Warszawa.
  6. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych z dn. 27 sierpnia 1997 r., DzU 1997, Nr 123, poz. 776.
  7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie warunków i trybów refundowania ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i dopasowania stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i redukowanie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy z dn. 31 sierpnia 2004 r., DzU 2004, Nr 196, poz. 2018.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.016
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu