BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdanowicz Tomasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Testowanie symetryczności rozkładu warunkowego
Symmetry Testing of Conditional Distribution
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2009, t. 40, s. 239-247, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ekonometria, Modelowanie ekonometryczne, Zmienność, Prognozowanie
Econometrics, Econometric modeling, Variability, Forecasting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono problem testowania asymetrii rozkładu warunkowego. Istniejące obecnie testy z dużym prawdopodobieństwem są w stanie wskazać na występowanie asymetrii w rozkładzie warunkowym. Test zaproponowany przez Bai i Ng (2001) został stworzony do testowania asymetrii w szeregach przefiltrowanych modelami z rodziny ARMA-GARCH. Wspomniany test zastosowano do oceny asymetrii warunkowej w szeregach z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Uzyskane wyniki potwierdzają występowanie asymetrii w rozkładach stóp zwrotu analizowanych spółek, która może zostać opisana modelami z rodziny GARCH. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns the problem of asymmetry in conditional distribution. Some contemporarily used tests can with high likelihood show the presence of asymmetry in the distribution. The test proposed by Bai and Ng has been created in order to test asymmetry in series filtered by models from ARMA-GARCH family. The mentioned test has been used to evaluate conditional asymmetry in return series from the stock exchange in Warsaw. The results confi rm the existence of asymmetry in distributions in returns of analyzed shares. This type of asymmetry can be described with the models from GARCH family. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, " Journal of Econometrics", 31, 307-327.
 2. Bai J., Ng S. (2001), A Consistent Test for Conditional Symmetry in Time Teries Models, "Journal of Econometrics", 103, 225-258.
 3. Doman M., Doman R. (2004), Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego, Wydawnictwo AE, Poznań.
 4. Fan Y., Gencay R. (1995), A Consistent Nonparametric Test of Symmetry in Linear Regression Models, "Journal of the American Statistical Association", 90, 551-557.
 5. Fiszeder P. (2004), Prognozowanie zmienności na podstawie modeli GARCH, "Rynek Terminowy", nr 25, 121-128.
 6. Hansen B. E. (1994), Autoregressive Conditional Density Estimation, "International Economic Review", 35, 705-730.
 7. Hamilton J. D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press.
 8. Lee S., Hansen B. E. (1994), Asymptotic Theory for the GARCH(1,1) Quasi-Maximum Likelihood Estimator, "Econometric Theory", 10, 29-52.
 9. Nelson D. (1991), Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: a New Approach, "Econometrica", 59, 347-370.
 10. Newey W. K., Powell J. L. (1988), Asymmetric Least Squares Estimation and Testing, "Econometrica", 55, 819-847.
 11. Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.019
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu