BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczyk Emilia (Warsaw School of Economics, Poland), Kowalczyk Barbara (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Comparison of Survey Expectations Series with Non-Response and Various Weighting Schemes
Porównanie ankietowych szeregów oczekiwań z uwzględnieniem braków odpowiedzi i różnych systemów wag
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2009, t. 40, s. 249-258, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zmienne ekonomiczne, Racjonalność, Teoria racjonalnych oczekiwań, Badania ankietowe
Economic variables, Rationality, Rational expectations theory, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Oczekiwania na temat kluczowych zmiennych ekonomicznych wywierają znaczący wpływ na decyzje podejmowane przez podmioty gospodarcze. Ponieważ założenia na temat racjonalności stanowią podstawę neoklasycznej teorii ekonomii, pytanie o stopień racjonalności cechujący polskie przedsiębiorstwa przemysłowe przedstawia interesujący empiryczny problem badawczy. W niniejszym artykule analizujemy dwie podstawowe własności oczekiwań racjonalnych w sensie zaproponowanym przez J. F. Mutha - to jest ich nieobciążoności i ortogonalności - z uwzględnieniem wpływu braków odpowiedzi na strukturę próby oraz różnych systemów wag. Wykazujemy, że własności oczekiwań polskich przedsiębiorstw przemysłowych nie są zależne od tych czynników; pozostają nieobciążone, ale nie są ortogonalne względem elementów zbioru informacyjnego (a zatem nie uwzględniają całej dostępnej informacji) niezależnie od występowania braków odpowiedzi i zastosowanego schematu wag. (abstrakt oryginalny)

Expectations concerning key economic variables certainly influence decisions undertaken by economic agents. Since assumption of rationality forms the basis of neoclassical economic theory, question of whether expectations of industrial enterprises are indeed formed rationally deserves careful attention. In this paper, we analyze two basic properties of expectations rational in sense introduced by J. F. Muth - that is, unbiasedness and orthogonality - taking into account issue of non-response and weighting schemes. We find that rationality of expectations of Polish industrial firms is not sensitive to these factors. Independently from non-response and weighting issues, expectations concerning relative changes in production remain unbiased but not efficient with respect to freely available information. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kowalczyk B., Tomczyk E. (2008), Rationality of expectations of industrial enterprises - analysis based on business tendency surveys with item non-response, Bank i Kredyt, nr 8, 3-11.
  2. Łyziak T. (2003), Consumer inflation expectations in Poland, European Central Bank Working Paper, No. 287.
  3. Muth J. F. (1961), Rational expectations and the theory of price movement, Econometrica, No. 29, 315-335.
  4. Osińska M. (2000), Ekonometryczne modelowanie oczekiwań gospodarczych (Econometric Modeling of Economic Expectations), Wydawnictwo UMK, Toruń.
  5. Pesaran M. H. (1989), The Limits to Rational Expectations, Basil Blackwell, Oxford.
  6. Tomczyk E. (2001), Racjonalność oczekiwań respondentów testu koniunktury (Rationality of respondents of business tendency survey), in: E. Adamowicz (ed.) Analiza tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce na podstawie testu koniunktury ( Analysis of Development Tendencies in Polish Economy on the Basis of Business Surveys), Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, nr 70, Warsaw School of Economics.
  7. Tomczyk E. (2004), Racjonalność oczekiwań. Metody i analiza danych jakościowych (Rationality of Expectations. Methods and Analysis of Qualitative Data), Monografie i Opracowania, nr 529, Warsaw School of Economics.
  8. Tomczyk E. (2008), Racjonalność oczekiwań polskich przedsiębiorców: reguła czy wyjątek? Wnioski z testu koniunktury IRG SGH (Rationality of expectations of Polish entrepreneurs: rule of exception? Summary of results for RIED business conditions tests), in: E. Adamowicz (ed.) Koniunktura gospodarcza - 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH (Business Conditions Surveys - 20 Years of the Research Institute for Economic Development, Warsaw School of Economics), Warsaw School of Economics.
  9. Tomczyk E., Kowalczyk B. (2009), Influence of non-response in business tendency surveys on properties of expectations, paper to be presented at the 5th Nordic Econometric Meeting in Lund, Sweden (forthcoming).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.020
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu